Den ultimative installationsguide til solvandvarmere: Trin-for-trin-vejledning og bedste tilbud

Den ultimative installationsguide til solvandvarmere: Trin-for-trin-vejledning og bedste tilbud

Ønsker du at udligne noget af dit CO2-fodaftryk såvel som dine elregninger ved at opvarme dit vand med solens kraft? Er du handy nok til at overveje at gå i gang med at installere dit eget solvarmeanlæg?

Uanset hvor handy du er, er installationen af solvandvarmere ikke nogen lille opgave, og vi er her derfor for at hjælpe. Nedenfor finder du en trinvis vejledning i, hvordan du installerer dit eget solvarmesystem, samt andre nyttige oplysninger, der kan hjælpe dig på vej til at bygge et selvforsynende hjem.

Hvordan fungerer et soldrevet vandvarmesystem?

Solcelledrevne vandvarmesystemer fungerer ved at opfange sollys til at opvarme vand direkte eller gennem en varmeoverførende væske. De består typisk af solfangere og et system til at flytte det opvarmede vand eller væske. I direkte systemer cirkulerer vandet gennem solfangere, hvor det opvarmes af solen. I indirekte systemer absorberer en væske derimod solvarmen og overfører den derefter til vandet gennem en varmeveksler. Det opvarmede vand opbevares i en tank, indtil der er brug for det. Effektiviteten kan variere afhængigt af tilgængeligheden af sollys, så mange systemer har derfor en backup-opvarmningsmetode til overskyede dage.

Hvad er de forskellige typer af solvandvarmere?

Hvilket design og hvilken type varmesystem, du vil bruge, afhænger primært af det udstyr, du har til rådighed, samt vejrforholdene i dit område. Længere nede i artiklen vil vi udforske nogle af de lettest tilgængelige muligheder, når det gælder udstyr. Generelt er det godt at gøre sig bekendt med alle de forskellige typer solvandvarmere, men generelt set er de mest almindelige og hyppigt anvendte de aktive indirekte systemer (lukket kredsløb), som giver en mere ensartet ydelse og tilbyder mere kontrol, og det vil højst sandsynligt være den type, du kommer til at installere.

Solfangersystemer er de mest almindelige typer og kan klassificeres som:

 • Flade solfangere: Isolerede, vejrbestandige kasser, der indeholder en mørk absorberplade under et eller flere gennemsigtige eller gennemskinnelige dæksler.
 • Evakuerede rørkollektorer: Består af rækker af gennemsigtige glasrør. Hvert rør indeholder en absorberplade, der er smeltet sammen med en varmeledende metalfinne, som igen er forbundet med rørets centrale varmeledende stang.

Solfangere, også kendt som “Integral Collector Storage” eller ICS-systemer, opvarmer vand i mørke tanke eller rør i en isoleret kasse, hvor vandet opbevares, indtil det skal bruges. Koldt vand passerer først gennem solfangeren, som forvarmer vandet. Vandet fortsætter derefter til den konventionelle backup-vandvarmer, der giver en pålidelig kilde til varmt vand.

Hvad er de forskellige designs af solvarmeanlæg?

Designet af et solvarmesystem refererer til den måde, hvorpå varmen overføres gennem systemet fra solfangerne. Her er de fire vigtigste:

 1. Direkte (eller åbent kredsløb) system: Vandet cirkulerer direkte gennem solfangerne og ind i hjemmet. Det er mere effektivt i varmere klimaer, hvor der ikke er problemer med at fryse.
 2. Indirekte (eller lukket kredsløb) system: En varmeoverførende væske cirkulerer gennem solfangerne og en varmeveksler og opvarmer vandet, som derefter løber ind i huset. Systemet er mere velegnet til klimaer med frost.
 3. Passive systemer: Er afhængige af naturlig konvektion til vandcirkulation. Når vandet i solfangeren varmes op, bliver det for eksempel lettere og stiger op i lagertanken.
 4. Aktive systemer: Bruger pumper til at cirkulere vand eller varmeoverførselsvæske gennem systemet.

Bemærk: I artiklen vil vi give en guide til installation af aktive systemer med lukket kredsløb, da de er de mest almindelige og de mest relevante for vores overvejende nordiske læsere.

Hvad er prisen på solvarmeanlæg og installation?

Prisen på solvarmesystemer afhænger af placering, systemstørrelse og type. Generelt ligger prisen på solvarmeanlæg med installation inkluderet et sted mellem 20.000 og 50.000 kr. Varmesystemerne kommer normalt i store sæt eller pakker, der indeholder alle de nødvendige el- og VVS-dele, der er nødvendige for at installere et effektivt varmesystem. Priserne på pakkerne afhænger af størrelsen på hele systemet og kan løbe op i mellem 15.000 og 40.000 kr. Du kan tjekke nogle af priserne og tilbuddene på varmesystemerne på dbvvs.dk. De tilbyder seks forskellige pakker med solvandvarmere med et lukket kredsløb. De forskellige pakker har forskellige systemstørrelser, tankkapaciteter og antal solfangere.

Installationsomkostningerne kan løbe fra 3.000 DKK og op til 10.000 DKK, igen afhængigt af systemets størrelse. Priser gælder kun for almindelige husholdninger eller alle, der ønsker at levere varmt vand til 3 til 10 personer. Andre typer og systemstørrelser kan være dyrere afhængigt af de specifikke behov i større husholdninger eller virksomheder.

Hvad skal jeg vide, før jeg installerer en solvandvarmer?

Indledende trin:

1. Placering

Det første, du skal overveje, før du installerer solpaneler, er placeringen. Det er nemlig ikke nødvendigvis så ligetil, som nogle måske tror – især i køligere klimaer. Normalt er den mest optimale placering for en solcelleinstallation et sydvendt tag, der er placeret i en vinkel, der svarer til din breddegrad. I Danmark er den mest optimale vinkel mellem 30 og 45 grader for en solcelleeffektivitet på 100 %. Sydvest- eller sydøstvendte paneler vil få en reduktion i effektiviteten på omkring 10%, mens vest- eller østvendte positioner vil reducere effektiviteten med yderligere 10%. Du behøver dog ikke at bekymre dig for meget, hvis du ikke har et sydvendt tag, for afhængigt af antallet af paneler kan solcellerne stadig være meget funktionelle. Overvej også at installere dine solpaneler på dine vægge i en 90 graders vinkel. Med en sydvendt væg vil det give omkring 75% topeffektivitet, men til gengæld er de mere effektive om vinteren end tagpaneler på grund af solens placering i vintermånederne.

Beslutningen om placeringen af solcellerne er vigtig for resten af processen, og du bør derfor nøje overveje dine specifikke forhold og individuelle behov. Tagets form og placering, om der er skygge, tagets strukturelle styrke, mængden af paneler, der skal til for at opvarme den nødvendige forsyning, og andre omstændigheder i dit specifikke område vil alle være med til at afgøre, hvor du skal sætte dine solpaneler op for at få mest muligt ud af dem.

2. Estimering af systemets størrelse

Sammen med placeringen af dine solpaneler bør du også tænke på størrelsen af hele systemet. Som tidligere nævnt vil størrelsen på dit solvarmesystem svare til den mængde varmt vand, din husstand bruger.

Undersøgelser viser, at den gennemsnitlige person bruger omkring 35 liter varmt vand om dagen, hvilket for en gennemsnitlig 4-personers husstand svarer til omkring 150 liter. Du bør kunne finde et mere præcist tal for din husstand ved at se på dine forbrugsregninger, hvor dit månedlige forbrug normalt er registreret. Alternativt kan du investere i forbrugsovervågningsenheder, der kan give dig endnu mere præcise målinger. Solvarmesæt på markedet kan have vandtanke med en kapacitet på op til 500 liter, hvilket er mere end nok til 10 personer.

Et skøn over varmtvandsforbruget vil hjælpe dig med at afgøre, hvilken type system du har brug for, og hvor meget du skal investere for at dække dine behov. Du bør vælge en systemstørrelse, der kan dække 90%-100% af dit varmtvandsforbrug om sommeren.

3. Værktøj og materialer

Hvilket værktøj skal jeg bruge til at installere et solvarmesystem?
Typen og mængden af værktøj, der skal bruges til projektet, afhænger af typen og størrelsen af det system, du vælger. Her vil vi liste nogle af de vigtigste værktøjer, du får brug for, men husk på, at listen ikke nødvendigvis er komplet.

 • Målebånd: Til at måle afstande og sikre korrekt placering af komponenter.
 • Vaterpas: For at sikre, at solpanelerne og monteringsudstyret er helt vandret eller lodret.
 • Kridtstreg eller markør: Til markering af placeringspunkter på taget eller jorden.
 • Rørskærer: Til at skære rør til i den ønskede længde.
 • Hulsav eller bor: Til at lave huller i taget eller væggene til rør og monteringsudstyr.
 • Boremaskine: Nyttig til at bore huller og skrue skruer i.
 • Skruenøglesæt: Til at spænde bolte og møtrikker.
 • Skruetrækkere: Til fastgørelse af komponenter og elektriske forbindelser.
 • Hammer: Til at slå søm eller andet monteringsudstyr i med.
 • Tagtætningsmiddel og fugepistol: Til at forsegle huller og sikre, at taget forbliver vandtæt.
 • Rørtang: Til at spænde og løsne rørfittings.
 • Teflonbånd eller gevindtætningsmiddel: Til at sikre vandtætte rørforbindelser.
 • Rørbukker: Nyttig, hvis du har brug for at lave bøjninger i kobberrør uden at skære.
 • Afisoleringstang/-klipper: Til forberedelse af elektriske forbindelser.
 • Spændingstester: Til sikker test af elektriske komponenter.
 • Elektrisk tape og trådmøtrikker: Til sikring og isolering af elektriske forbindelser.

 

Sikkerhedsudstyr:

 • Sikkerhedssele: Hvis du arbejder på et tag, er det vigtigt for at forhindre fald.
 • Sikkerhedsbriller: For at beskytte dine øjne mod snavs.
 • Arbejdshandsker: For at beskytte dine hænder og forbedre dit greb.
 • Hjelm: For at beskytte hovedet mod potentielt faldende genstande.
 • Sko med gummisåler: For at forhindre, at man glider, især når man arbejder på et tag.

 

Hvilke materialer skal jeg bruge?

Igen vil den nøjagtige type og mængde af materialer afhænge af det system, du vælger, men der er visse dele, der er afgørende, og dem vil vi liste her.

 • Solfangere: Det kan være flade solfangere eller evakuerede rørsolfangere.
 • Lagertank: En tank til opbevaring af det opvarmede vand. Nogle systemer bruger en cylinder med to spoler, hvilket giver mulighed for solvarme og backup-opvarmning.
 • Varmeveksler: En anordning, der letter overførslen af varme fra solfangervæsken til vandet i lagertanken.
 • Ekspansionsbeholder: Hjælper med at rumme udvidelsen og sammentrækningen af varmeoverførselsvæsken.
 • Cirkulationspumpe: Pumpen cirkulerer varmeoverførselsvæsken gennem solfangerne og varmeveksleren.
 • Differentialtermostat: En enhed, der tænder eller slukker for cirkulationspumpen baseret på temperaturaflæsninger fra sensorer.
 • Rør og fittings: Til at forbinde forskellige komponenter i systemet; bør omfatte bøjninger, T-stykker, koblinger og ventiler.
 • Propylenglycol (eller en anden frostvæske): Bruges i varmeoverførselsprocessen for at forhindre frysning.
 • Isolering: Isolering af rør og tank for at reducere varmetab
 • Monteringshardware: Til fastgørelse af solvarmekonnektorerne på taget eller jorden

Hvordan installeres et solvarmesystem?

VIGTIGT: Hvis du på noget tidspunkt i processen føler dig usikker på, hvordan du skal fortsætte, eller hvis du får en fornemmelse af, at projektet måske er lidt for meget for dig at håndtere, skal du kontakte en professionel. Ud over farerne ved at installere elektriske komponenter på forhøjet grund, farer som ikke kan overvurderes, lider forkert installerede varmesystemer under konstante vedligeholdelsesproblemer og er ineffektive, hvilket alt sammen kan øge omkostningerne for en allerede dyr installation. 3byggetilbud.dk giver nem og hurtig kontakt til byggefagfolk i dit område, som kan hjælpe dig med at installere dit vandvarmesystem.

Sikkerhedsforanstaltninger:

 • Vær forsigtig, når du arbejder på taget; det anbefales at bruge en sikkerhedssele og arbejde sammen med en partner.
 • Sørg for, at elektriske komponenter er slukket under installationen for at undgå ulykker.
 • Håndter varmeoverførselsvæsken med forsigtighed.

 

Trin-for-trin guide:

 1. Opsætning af solfangerne:
  • Bestem den optimale hældning (normalt lig med din geografiske breddegrad). Du kan tjekke online for at beregne den bedste vinkel for din specifikke placering.
  • Monter monteringsbeslagene/stativet, og sørg for, at de er forsvarligt forankret.
  • Placer og fastgør solfangerne på monteringsstrukturen.
 2. Installation af rør:
  • Læg rør fra solfangerne til varmeveksleren og opbevaringstanken. Brug rør af kobber eller rustfrit stål af hensyn til holdbarheden.
  • Sørg for, at rørene har en kontinuerlig hældning for effektiv dræning.
  • Isoler rørene for at minimere varmetabet.
 3. Opsætning af varmeveksler og lagertank:
  • Find et sted til lagertanken og varmeveksleren.
  • Tilslut varmeveksleren til lagertanken. Sørg for, at der er fri passage for varmeoverførselsvæsken fra solfangerne, gennem varmeveksleren og tilbage igen.
 4. Installation af pumpe og ekspansionsbeholder:
  • Installer cirkulationspumpen på returledningen fra varmeveksleren til solfangerne. Sørg for, at den er orienteret korrekt.
  • Fastgør ekspansionsbeholderen til systemet (normalt på den kolde tilførselsledning). Det hjælper med at styre væskens udvidelse og sammentrækning.
 5. Indføring af væske og lækagetest:
  • Bland varmeoverførselsvæsken (normalt en blanding af destilleret vand og propylenglycol) efter producentens anbefaling.
  • Fyld systemet med varmeoverføringsvæsken.
  • Tænd for pumpen for at cirkulere væsken, og kontroller for lækager.
 6. Installation af differentialtermostaten:
  • Placer en temperaturføler ved solfangerens udløb og en anden i bunden af lagertanken.
  • Tilslut differenstermostaten til cirkulationspumpen. Det sikrer, at pumpen aktiveres, når solfangeren er varmere end lagertanken.

PRO TIP: Placer lagertanken så tæt på solfangerne som muligt. På den måde sikrer du, at varmevekslervæsken spreder mindre varme, når den bevæger sig gennem rørene.

Sidste trin og sikkerhedstjek:

 1. Udluftning: Sørg for, at der ikke er luft fanget i systemet. Det kan hindre væskecirkulationen.
 2. Elektrisk sikkerhed: Sørg for, at alle elektriske forbindelser (f.eks. til cirkulationspumpen og differentialtermostaten) er sikkert isolerede og jordforbundne.
 3. Systemovervågning: Test dit system i et par dage for at sikre, at det fungerer korrekt. Overvåg jævnligt differentialtermostaten og pumpens drift.

 

Regelmæssig vedligeholdelse:

 • Rengør solfangerne med jævne mellemrum.
 • Tjek for eventuelle lækager eller blokeringer i rørene.
 • Overvåg varmeoverførselsvæsken for tegn på nedbrydning, og udskift den om nødvendigt.

Lokale bestemmelser kan kræve tilladelser eller professionel installation af visse komponenter. Overhold altid de lokale byggeforskrifter og sikkerhedsstandarder. Hvis du er i tvivl om noget, er det altid sikrest at rådføre sig med eller hyre en fagmand.

Vi har også fundet to instruktive videoer, som du måske vil finde nyttige. Den første handler om, hvordan et korrekt installeret solvarmesystem fungerer, og kommer også ind på visse vigtige trin ved processen. Den anden fører dig gennem hele installationsprocessen.

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme