Har du købt en ældre bolig, og står valget mellem, om du vil rive ned for at bygge nyt, eller om du vil gennemføre en større renovering af den eksisterende bolig? I din beslutningsproces er det vigtigt,  at du har styr på de gældende regler for nedrivning og boligrenovering.

Der gælder regler for, hvordan en nedrivning af private boliger skal finde sted, og der er love og bestemmelser, som du skal forholde dig til, når du vil renovere. Er du gør-det-selv menneske, kan du selv stå for de arbejdsopgaver, som vedrører tømrer-, murer- og malerarbejde.

Skal der installeres nye stikkontakter, skal der lægges gulvvarme eller anlægges nye rør til kloakering, skal du have autoriserede fagfolk til at klare arbejdet for dig.

Du kan spare både tid og penge ved at oprette dine renoveringsopgaver omkring din bolig hos 3byggetilbud.dk. Denne hjemmeside fungerer som et bindeled mellem dig som boligejer og en række forskellige håndværkerfirmaer i dit nærområde. Når du opretter dit projekt med beskrivelse, geografisk placering og behov for ekspertise, vil du efter få dage modtage konkrete tilbud på opgaven. 

Du slipper for selv at søge efter de bedste håndværkere, og du kan få den hjælp, som der måtte blive brug for til renovering af huset.

Herunder finder du inspiration til renovering af hus, som kan blive din kilde til at få succes med dit forskønnelses- og forbedringsprojekt.

Tilbud på prisen til et nyt tag

Guide til renovering af hus

Der vil stort set altid være behov for hjælp fra professionelle håndværkere, når det drejer sig om totalrenovering af huset. Der er opgaver, som du ikke må klare selv. Det drejer dig om opgaver, som har med rør, ledninger og elinstallationer at gøre. 

Uanset om det er nyt badeværelse, du ønsker foretaget, eller om du står overfor en totalrenovering af hele boligen, skal du starte med at lave en renoveringsplan. 

 • Kontakt til forsikringsselskabet 

Før du begynder at lave plan for renovering af hus, er det en god idé at kontakte dit forsikringsselskab. Der kan være krav og bestemmelser omkring, hvordan forbedringsopgaver skal gennemføres, for at sikre, at du er fuldt ud dækket i fremtiden. Det vil være ærgerligt, hvis du har lavet en plan og har lavet aftaler med håndværkere, hvis det viser sig, at det projekt du ønsker udført, ikke kan gennemføres på grund af særlige regler eller hensyn til Byggeloven. 

 • Lav oversigter i et dokument (enten fysisk eller elektronisk)

At lave en plan for renoveringsprojektet kan hjælpe dig både praktisk, mentalt og økonomisk. Planen skal være dit nøgleværktøj, der hjælper dig med at bevare overblikket, når først renovering af hus er påbegyndt. Du undgår at havne i situationer, hvor du mister det praktiske eller økonomiske overblik, når du har styr på renoveringsprojektets forskellige dele.

Den gode plan indeholder følgende punkter:

 • Liste over de materialer der skal købes
 • Overblik over de tilladelser og godkendelser der er brug for
 • Tidsmæssigt overblik
 • Liste over de håndværkere skal bruges 
 • Budget 

Før du sætter et firma i gang med at rive det eksisterende hus ned, eller før du går i gang med at bygge til, skal du have de tilladelser og godkendelser i hus, som er påkrævede. Skal boligarealet udvides mere end 50m2, skal du have byggetilladelse fra din kommune. Og skal den nuværende bolig rives ned, skal dette anmeldes, og du skal have tjek på bortskaffelse af byggematerialer. 

Det er en stor hjælp for dig selv at lave et overblik over processen med renovering af huset. Dette overblik gør det muligt for dig at få kontaktet håndværkere i tide, så planen ikke skrider, og du står i en uforudset situation, hvor du skal vente dage eller uger på den påkrævede hjælp fra autoriserede håndværkere.  

 • Indhent tilbud fra håndværkerfirmaer

Du får glæde af flere fordele, når du er ude i god tid med at henvende dig til håndværkere. Du kan lave den bedste renoveringsplan, og du kan spare både tid og penge. Når du bruger 3byggetilbud.dk, får du personlige tilbud med prisoverslag på din opgave fra lokale håndværkere. Du kan sammenligne flere firmaer i forhold til priser eller ekspertise, og du undgår at skulle sætte dit renoveringsprojekt på pause, når du har aftaler med håndværkere i hus på forhånd. 

Det er en god idé at få lavet en kontrakt med de firmaer, som du vælger til opgaven. Kontrakten skal indeholde overblik over tid, opgave og pris. 

 • Valg og køb af materialer 

Den store fordel ved at samarbejde med professionelle håndværkere er, at disse kan hjælpe dig med rådgivning og vejledning omkring køb af materialer. Håndværkere har byggeteknisk viden, de har adgang til specialudstyr, og de har kendskab til den gældende lovgivning omkring nybyggeri og renovering. 

Det er vigtigt både af hensyn til vedligehold, kvalitet, sundhed og sikkerhed, at du bruger tid på at sætte dig ind i, hvilke materialer der vil blive brug for til renovering af huset. 

Materialer til renovering af hus

Hvilke materialer du skal bruge, afhænger af, hvilket projekt med renovering af hus du har planlagt. Herunder ses de materialer og installationer, som mange boligejere køber nyt af, når det kommer til total renovering af hus. 

Materialeoversigten kan blive en inspiration for dig, der overvejer at forbedre dit hus, og den kan blive en god rettesnor for dig, der allerede har planlagt en støtte renovering. 

Isolering 

Mange boligejere vælger at få hulmursisoleret boligen, da dette har betydning for både økonomi og sundhed på kort og lang sigt. En hulmursisolering kan udføres på én dag, når isoleringsmetoden ikke har været anvendt på boligen før. Du skal alliere dig med et håndværkerfirma, da isoleringsteknikken kræver ekspertise og specialmaskiner. Det er forskelligt fra bolig til bolig, om det er samtlige 4 mure på huset, der skal isoleres, eller om det kun er de 2 gavle. 

Et håndværkerfirma kan rådgive dig til at vælge det bedste isoleringsmateriale, og de vil være i stand til at udføre opgaven korrekt og effektivt. En hulmursisolering vil finde sted i forbindelse med forbedring af den eksisterende bolig. Den helt store fordel ved isoleringsmetoden er, at forbedringen kommer dig, din familie og din økonomi til gavn mange år ud i fremtiden. Du kommer til at spare på varmeregningen, og du kan forvente, at isoleringsprojektet har tjent sig ind efter 5-10 år afhængig af, hvor mange mure der isoleres. 

Prisen for isoleringen vil være påvirket af, om det er nødvendigt at suge det eksisterende isoleringsmateriale ud, før nyt materiale kan sprøjtes ind mellem murværket. 

Typisk vil prisen for opgaven ligge på mellem 10.000-35.000 kroner. 

Tag 

Når det kommer til total renovering af hus, vil en større del af udgifterne til materialer gå til tag. Skal der lægges nyt tag, skal du have styr på valg af materiale i forhold til hældning af tagkonstruktionen, og du skal vælge tag i forhold til krav til levetid og vedligehold.
Der er forskel på, om der skal lægges nyt tag på parcelhuset eller villaen, eller om det gælder nyt tag på garagen, udeskuren eller havestue. 

Eternittag kan være det rette valg af tagbeklædning til det moderne sommerhus, garagen, brændeskuret eller parcelhuset. Du finder eternittagplader i forskellige dimensioner og nuancer. Der er flere årsager til, at mange danskere vælger dette tagmateriale. Når du vælger eternittagplader af høj kvalitet, skal du ikke forholde dig til vedligehold. Tagpladerne kan holde i op til 30-50 år, og de kan købes både med og uden forborede huller. 

Er det villaen, der skal have nyt tag, kan det være ståltag eller de populære og udødelige tagsten, der ønskes. Et ståltag hører til de tagmaterialer, som har længst levetid, og som egner sig perfekt til det omskiftelige og til tider barske, danske vejr.

Husk at forholde dig til krav til isolering af tag, behov for undertag og bestemmelser omkring design af spær, når du bygger nyt tag. Der vil ofte være brug for håndværkere til opgaven, der både kan være kompliceret, omfattende og teknisk krævende.  

Det er en hjælp for dig i din beslutningsproces, at du undersøger og sammenligner forskellige typer af tag. Sammenlign dem i forhold til anvendelighed omkring hældning af tag, kvalitet, slidstyrke og pris.   

Varmekilder 

Skal der installeres pille- eller brændeovn, skal denne godkendes af en skorstensfejer. I mange nybyggerier er det varmepumper, der er det populære valg. Der er mange fordele ved at købe og montere varmepumper. En varmepumpe forbedrer indeklimaet i hjemmet, hvilket får stor betydning for dig med allergi. Pumperne er det miljørigtige valg af varmekilde, der udnytter jordvarme, luften eller vand til at skabe varme. 

Når du køber varmepumpe, er der flere forhold, du skal være opmærksom på. Du skal først og fremmest vælge en pumpe, som i driftsegenskaber matcher de antal m2, som den skal opvarme eller nedkøle. Derudover skal du være opmærksom på energiklasse, støjniveau og pris. 

Amartur og kloakering 

Består renovering af hus af at lave nyt badeværelse, vil der være mange overvejelser at gøre sig. Her skal du blandt andet forholde dig til, hvilke beklædninger på gulv og vægge der ønskes. Og du skal have styr på, om der er brug for installation af nye stikkontakter.

Et badeværelse opdeles teknisk i forskellige zoner, og der er krav til, hvilke typer af stikkontakter der må installeres i vådrummet, og der gælder klare regler omkring, hvor der må og ikke må laves stikkontakter. 

Skal der anlægges gulvvarme på det nye badeværelse, skal du have fat i en kloakmester. Og skal der installeres flere og nye stikkontakter, skal du alliere dig med en VVS’er. 

Selvom der er behov for flere håndværkere, behøver det hverken være fordyrende eller tidsmæssigt krævende at få aftaler og kontrakter i hus med fagfolkene. Når du bruger 3byggetilbud.dk kan du i din beskrivelse af projekt specifikt søge efter professionel hjælp fra flere fagområder. Dermed behøver du kun oprette ét projekt og få de rette tilbud på forskellige dele af renovering af huset. 

Du kan komme til at spare mange penge ved at være ude i god tid med hensyn til at vælge materialer. Det er vigtigt, at alle elementer på badeværelset matcher hinanden i stil og look. Der findes håndvaske i adskillelige designs – herunder klassiske udgaver, New Yorker inspirerede, moderne og retro lignende. 

Opsummering

Renovering af hus kan tilrettelægges på vidt forskellige måder. Det kan være en gennemgribende renovering af et ældre hus, hvor sokkel og bærende vægge opretholdes, men hvor der bygges helt nye mure og nyt tag. Er huset af ældre dato, kan det være den mest fornuftige løsning af rive bebyggelsen ned og bygge ny bolig. 

Uanset hvor omfattende et renoveringsprojekt du står overfor, skal du lave en plan for byggeriet. Denne bliver en stor hjælp for dig i forhold til at holde styr på de tilladelser, der eventuelt skal indhentes, og planen sørger for at give dig overblik over kontrakter med håndværkere, valg af materialer og forventet pris for projektet.  

Pris for renovering af hus

Det kan være en hjælp for dig at være bekendt med, hvad pris for renovering af hus pr. m2 i gennemsnit koster. I gennemsnit koster det knap 223.000 kroner mere at totalrenovere en tagetage fremfor at rive dele af den eksisterende bolig ned og bygge nyt. Dette skyldes det store omfang af håndværkertimer, som der er behov for til renoveringen. Det anbefales, at du tænker langsigtet og har fokus på levetid, vedligehold, sundhed og kvalitet, når du laver overvejelsen mellem totalrenovering eller nedrivning. På den lange bane kan det være mest fornuftigt både kvalitetsmæssigt, sundhedsmæssigt og økonomisk at gennemføre en totalrenovering af huset.

Prisen for renoveringsprojektet vil være påvirket af følgende:

 • Type af materialer 
 • Omfang af projekt 
 • Behov for hjælp fra autoriserede håndværkere (antal arbejdstimer)

Du skal anse renoveringsprojektet som en investering. Din boligs værdi vil stige, når renoveringen gennemføres korrekt og med respekt for loven og de æstetiske hensyn. 

Når du laver en renoveringsplan, skaber du overblik over din økonomi, og du kan blive bekendt med, om der er behov for finansiering af realkreditinstitut eller bank. Sørg for at lægge ekstra penge til side, så du har økonomisk råderum til at dække uforudsete udgifter. 

Hvad siger loven om ombygninger?

Udvider du din boligs areal, når du renoverer, skal du ansøge om byggetilladelse, før du får i gang med dit renoveringsprojekt. Derudover kan der være særlige byggeprojekter, som også kræver indhentning af tilladelse fra kommunen. Det gælder blandt andet, hvis du ændrer på din boligs nuværende omgivelser eller primære indretning af rum. 

Det anbefales, at du rådfører dig med teknisk forvaltning hos din kommune, der kan give dig klare svar på, hvordan du skal forholde dig med hensyn til godkendelser og tilladelser. 

Du skal kontakte dit forsikringsselskab, før du påbegynder arbejdet med nedrivning, total renovering eller forbedringer af boligen. Der kan være særlige forbehold i forhold til din husforsikring, som du skal tage højde for i din renoveringsplan. Uden forudgående kontakt med og rådgivning fra forsikringsselskabet kan du i værste fald risikere, at forsikringen ikke vil dække for ødelæggelser på huset, der er sket i forbindelse med storm, skybrud eller oversvømmelse. 

Har du større byggematerialer såsom tagsten, træbjælker, spær, klinker eller tagrender liggende ved din grund i den periode, hvor renoveringsarbejdet finder sted, kan det være en god idé at tegne en byggeforsikring hos dit forsikringsselskab. Denne kan dække dig i tilfælde af tyveri eller beskadigelse af materialer fra vand eller fugt. 

Hvordan stiger huset i værdi efter en renovering? 

Det kan være en god idé at få vurdering af hus efter renovering, så du ved, hvor meget din bolig er steget i værdi. Du kan få en byggesagkyndig rådgiver til at besigtige dit hus før og efter renoveringen. Når der er lavet en før- og eftervurdering af boligens værdi, får du det bedste indtryk af, hvad den økonomiske effekt af renoveringen ligger på. 

Husets værdi stiger ved, at der er brugt miljøvenlige og energirigtige materialer, som kommer husets beboere til gode både nu og i fremtiden. Derudover påvirkes prisen af kvaliteten af arbejdet.

Sådan laver du en renoveringsplan

Den bedste plan over renovering af hus indeholder oversigt over de tilladelser og godkender, som du skal have sikret dig, før projektet igangsættes. Derudover skal planen have en liste over de håndværkere, som der er behov for hjælp fra før, under og efter renoveringen. Endelig skal planen give dig overblik over økonomi og kontrakter med håndværkere. 

Det er en hjælp, at du udfærdiger din plan i faser. Fase 1 kan med fordel være den anbefalede kontakt til forsikringsselskabet, mens fase 2 kan være den skriftlige plan, der gennemgår aftaler, materialer, udgifter og tid.

FAQ

Hvad koster renovering af hus?

Pris på renovering af hus afhænger af, hvor omfattende dit projekt er. En totalrenovering af samtlige rum i boligen vil være den mest omkostningstunge løsning her og nu, og denne løsning kan være dyrere sammenholdt med en totalnedrivning og nybyggeri. Det kan være en økonomisk, fornuftig beslutning at lade hele boligen renovere på én og samme tid fremfor at udskyde renoveringen af enkelte rum til fremtiden.

Er der nogle regler for renovering af huse?

Du skal forholde dig til forskellige love og bestemmelser, når du renoverer hus. Iblandt de mest betydningsfulde dokumenter er Bygningsloven, Bygningsreglementet, Planloven og lokalplanen. Du skal være opmærksom på, at det er dit ansvar som boligejer at sikre, at de byggetekniske dele omkring din bolig lever op til den gældende lov.

Er der noget, man ikke selv må bygge når man renoverer hus?

Du må ikke selv stå for installation af nye stikkontakter. Disse skal udføres af autoriserede VVS-fagfolk. Det samme gælder anlæggelse af nye kloakrør. Her skal du have en professionel fagperson til at stå for arbejdet.

Som udgangspunkt må du selv klare de opgaver, der har med tømrer-, murer og malerarbejde at gøre.

Beskrivelse af kilder

Bolius

Bolius.dk er et gratis og frit tilgængeligt videncenter på nettet, som ikke kræver abonnent eller tilmelding til nyhedsbrev for adgang. Hjemmesiden drives af Realdania, og formålet er at hjælpe dig som dansker og boligejer til at lykkes med dine gør-det-selv projekter. Du finder både vidensartikler og information om alt fra byggeteknik over valg af nyt værktøj på hjemmesiden.

Læs alle tre guides her: renovering eller nedrivning, finansiering eller køreplan til renovering

Idenyt

Idenyt.dk er et af de førende medier, som kan besøges elektronisk eller læses i fysisk udgave. Hver måned udkommer Idenyt med et nyt magasin. De kan læse historier, få inspiration til sæsonens hus- eller haveprojekter, og du får produktbeskrivelser af både materialer og værktøj. Det kræver ikke abonnement at få adgang til en stor del af alle artikler i den omfattende database af indlæg. 

Læs hele guiden her: Pris eller renovering

Berlingske

”Berlingske” er det mundrette navn for ét af Danmarks største og mest hæderkronede medier – Berlingske Tidende. Nyhedsmediet bedriver høj kvalitetsjournalistik, og du kan læse tophistorier og blive informeret om dagens vigtigste nyheder enten online eller i de fysiske aviser. Som ekstra tillæg til nyheder og tophistorier får du hver uge saglige og relevante artikler, der omhandler livsstil, bolig eller økonomi. 

Læs hele guiden her: Berlingske.dk

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme

Forfatter

Redaktionen for Bomagasinet har ét simpelt formål: At skabe verdens bedste forbrugermagasin til formål at hjælpe de danske forbrugere med vejledning om forbrugsgoder. Artiklerne er baseret på omfattende og grundige research-processer, hvor vi samler alt relevant information og data på de respektive produkter og ydelser, så du som læser vejledes på bedst mulig vis. Læs mere omkring os under ’om Bomagasinet’.

Skriv en kommentar