Husstandsvindmølle: Guide og inspiration (+ tips og tilbud fra eksperter)

Husstandsvindmølle: Guide og inspiration (+ tips og tilbud fra eksperter)

I de seneste år er grøn energi i form af solceller og husstandsvindmøller for alvor vundet frem, og teknologien bliver kun bedre og mere effektiv.

Derfor er det måske ved at være tid til, at du får noget mere viden om husstandsvindmøller, hvad deres fordele er og hvordan de overhovedet fungerer.

Derfor bør du få en husstandsvindmølle

En husstandsvindmølle kan tilsluttes både i by-, land- og sommerhuszoner, og derfor er de velegnede lige meget, hvor du bor. En husstandsvindmølle kan dog kun betale sig i visse tilfælde, hvis man bor i en byzone. Her er forholdende nemlig ofte en smule mere problematiske – især angående de tilladelser, der skal søges gennem kommunen.

Med en husstandsvindmølle kan du faktisk dække helt op til 65% af dit elforbrug, hvilket gør det til en fordelagtig langtidsinvestering.

Derudover kan du også nyde godt af en lang række andre fordele, herunder:

 • Du kan spare penge på dit elforbrug
 • Du får en grønnere løsning
 • Værdien af din bolig øges
 • En husstandsvindmølle er en langsigtet løsning, der kan holde i helt op til 30 år

Selvom der er mange fordele ved at have en husstandsvindmølle, er det dog desværre ikke noget, som er allemandseje. Lige nu er der kun cirka 4-600 husstandsvindmøller fordelt ud over hele Danmark.

Det skyldes, at det næsten er umuligt at få tilladelse til at have en husstandsvindmølle i en byzone. Der er nemlig primære 3 adgangskrav:

 • Afstand
 • Støj
 • Skyggekast

Kravene har alle tre stor betydning, når kommunen skal tage stilling til, om man kan få monteret en husstandsvindmølle.

 

Sådan kan dit hjem se ud med en husstandsvindmølle. Se videoen nedenunder:

Hvilke fordele får du med en husstandsvindmølle?

Uanset hvordan vejret er, kan en husstandsvindmølle producere strøm. Der findes dog også andre alternativer til en husstandsvindmølle, bl.a.:

 • Solceller eller solpaneler
 • Træpillefyr
 • Luft-til-vand varmepumpe
 • Luft-til-luft varmepumpe
 • Jordvarme

Alle løsninger er gode langsigtede investeringer, og de kan bruges, hvis din bolig f.eks. ikke er egnet til at have en husstandsvindmølle.

I bund og grund er en husstandsvindmølle en mindre vindmølle, som giver en effekt på mellem 0 og 25 kW, der efterfølgende kan benyttes af den private ejendom, den er knyttet til.

En husstandsvindmølle fås i en lang række forskellige varianter, størrelser og typer, idet der her er tale om det, der kaldes for en stor energiinstallation. Der er dog nogle krav, der skal overholdes ved en husstandsvindmølle, blandt andet:

 • Den må maksimum være 25 m høj
 • Den må maksimalt have et rotorareal på 200 m2

 

Og de varianter, der på nuværende tidspunkt er mulige at anskaffe sig, er:

 • Mikromøller – Vindmøller med et vingeareal på højst 1 m2
 • Minimøller – Vindmøller med et vingeareal på 1-5 m2
 • Små vindmøller – Enkeltstående vindmøller med en rotordiameter på højst 13 m og en højde på cirka 25 m

 

Ofte opsættes en husstandsvindmølle mellem 20 og 25 m fra det tilhørende hus, så den generer så lidt generende som muligt – vindmøllen er nemlig ikke støjfri, og den kan også potentielt skygge for solen. I følge ekspert, Martin Fyhn, skal vindmøllen stilles strategisk i forhold til din grund. F.eks. på østsiden, så aftensolen ikke blokeres og vinden kommer oftest fra vest, hvilket kan minimere støjen fra vindmøllen, hvis vinden blæser væk fra huset.

En husstandsvindmølle kan bruges både til at genere energi til strøm til en husstand eller til opvarmning af vand.

Den skal blot tilsluttes som en forbrugsinstallation eller tilknyttes elnettet – gør man det, er det også muligt at sælge den overskydende energi.

Efter januar 2019 har Energistyrelsen udrullet flexafregning for alle med husstandsvindmøller og solceller. Det ændrer lidt i processen for salg af el.

Før var praksis, at du brugte af strømmen fra husstandsvindmøllen og solgte det overskyende el til elnettet. Altså var det kun differencen mellem den solgte og købte strøm i løbet af året, der blev afregnet.

Den nye flexafregning betyder, at al din strøm leveres til elnettet. Hver time laver selskabet en opgørelse over, hvor meget strøm du bruger eller har leveret.

Derfor afregnes dit salg til en timespotpris for strøm, mens din købspris på strøm er afhængig af din aftale med elselskabet.

Hvordan fungerer en husstandsvindmølle?

Når en husstandsvindmølle tages i brug, er der tale om en forholdsvis simpel proces. Når vinden blæser drejer møllens vinger rundt, hvorefter møllens generator generer strøm, der herefter kan bruges.

En husstandsvindmølle fungerer derfor langt hen ad vejen på samme måde som en almindelig vindmølle – dog i mindre format.

I Danmark findes der i dag to forskellige former for husstandsvindmøller:

 • Vertikale husstandsvindmøller
 • Horisontale husstandsvindmøller

 

Den del, der er i bevægelse på en husstandsvindmølle, kaldes for en rotor. Det er den del, der svinger rundt, når det blæser. Denne vingerotor kan enten have en lodret (vertikal) eller vandret (horisontal) rotationsakse.

Det skal dog påpeges, at denne bevægelse eller rotation ikke alene kan producere nok energi til en husstand. Og derfor bliver der på en husstandsvindmølle også installeret det, der kaldes for en gearkasse.

Gearkassen er ligesom i en bil med til at øge farten på rotationen. Og når tempoet på bevægelserne bliver hurtigere, bliver det også muligt for rotationsaksen at generere mere elektricitet.

Når vinden er omdannet til elektricitet, sendes denne ind på elnettet, og så er den klar til at blive brugt af dig. Elektriciteten kommer ind i din bolig via elnettet, og derfor er der kun et minimalt tab.

For at sikre at en husstandsvindmølle fungerer optimalt, er der udover gearkassen også installeret en automatisk bremse.

Samspillet mellem gearkassen og den automatiske bremse foregår i bunden af vindmølletårnet – alt sammen automatisk.

Hvordan får man installeret en husstandsvindmølle?

Før du opføre din egen husstandsvindmølle er det vigtigt, at du sørger for at få tilladelse fra din kommune. Og før du overhovedet kan få kommunens tilladelse, er der nogle krav, som skal overholdes:

 • Der skal være afstand til nærmeste nabo.
 • Afstanden til naboer er afhængig af husstandsvindmøllens støjniveau.
 • Der skal mindst være 300 m til større skov og nærmeste kirke
 • Der skal mindst være 100 m til strand
 • Der skal mindst være 150 m til sø/å
 • Den må maksimum have et vingeareal på op til 200 m

Og så skal du selvfølgelig også sørge for, at der mindst er 20-25 meter fra dit hjem (tilhørende hus). Kravene skyldes, at der er tale om en stor installation, der fylder i landskabet.

Du skal også være opmærksom på, at kravene til en husstandsvindmølle kan variere alt efter din boligform og mølletype. Det kan derfor på forhånd være svært at vurdere, hvad det vil koste dig at få installeret en husstandsvindmølle, samt hvorvidt det overhovedet er muligt.

Prisen på en husstandsvindmølle afhænger af størrelsen. Og her skal du være opmærksom på, at hvorvidt effekten er 6 kW eller 25 kW er noget, der afgøres af den enkelte producent, der vælges. En estimeret pris vil dog typisk ligge på cirka 30.000 kr. for de helt små møller. For de større modeller kan prisen være helt op til omkring 800.000 kr.

Her er der dog tale om de store, private møller. Den estimerede pris indeholder også opsætning og fremtidig service.

Det er dog svært at sammenligne priser på husstandsvindmøller, da markedet endnu ikke er taget til. Det betyder, at udbuddet, antallet af producenter og konkurrencen endnu ikke er så stor.

Inden en husstandsmølle installeres, bør du overveje hvilken effekt, du ønsker – det er det, som der ofte kaldes for den nominelle effekt. Det er et udtryk for den maksimale ydelse. En husstandsvindmølle har ofte en effekt på 25 kW, og derfor kan den maksimalt producere 25 kWh.

Det anbefales, at du anskaffer dig en husstandsvindmølle, der kan udnytte selv lave vinstyrker, da der her i Danmark ofte kun er vindhastigheder på mellem 3 og 8 m/s.

Heldigvis har du siden 2013 haft mulighed for at søge tilskud til en husstandsvindmølle i Danmark.

De tre skrappeste krav til en husstandsvindmølle

Der er en lang række skrappe krav, når det kommer til husstandsvindmøller. Og dem skal du overholde, når du gerne vil have en sådan opsat på din bopæl. Det er kommunen, der i første omgang skal tage stilling til, om du opfylder de strenge krav, og det er vigtigt, at du har taget en snak med dem, før du får opsat en husstandsvindmølle.

Det er nemlig dig, der bærer det fulde ansvar for din husstandsvindmølle, og at denne overholder alle regler ift. drift, vedligehold og etablering.

De tre vigtigste krav, som du skal have styr på, er:

 • Afstandskrav
 • Støjkrav
 • Skyggekastskrav
 1. En husstandsvindmølle skal placeres i umiddelbar tilknytning til husstanden. Det kan dog være forskelligt fra kommune til kommune, hvordan denne defineres. Som regel betyder det dog, at husstandsvindmøllen maksimalt må placeres 25-30 meter fra din egen bebyggelse. Afstanden til naboer er bestemt af afstandskravet i forhold til støjen. Afstandskravet er dermed individuelt fra mølle til mølle, når møllen er under 25 m høj.
 2. En husstandsvindmølle larmer, og det skal du være meget opmærksom på. Støjen kan nemlig komme til at påvirke dig mere, end du lige tror i første omgang – støjniveauet må ikke overstige henholdsvis 39 og 37 dB i by- og sommerhuszoner, samt 44 og 42 dB i landezoner. Overstiger din husstandsvindmølle disse niveauer, har din nabo mulighed for at søge erstatning.
 3. Møllerne på en husstandsvindmølle laver skyggekast, og de kan også virke generende. Især for naboer som måske mister sollyset på en terrasse. Du bør derfor lave beregninger, så du er sikker på, at der ikke skygges.

 

Hvis du er interesseret i at få installeret en husstandsvindmølle hjemme hos dig selv, og du mener, at du opfylder de krav og bestemmelser, som gør sig gældende på området, så er næste step for dig at søge tilladelse hos din kommune. Når tilladelsen er i hus, kan du begynde at lede efter professionelle, der kan lave selve installationen.

Sådan kan du spare på energien fra vindmøllen

En overbevisende grund til at undersøge priserne ved renovering af hus er den potentielle synergi mellem renovering af et hus og installation af en hustandsvindmølle. Når man renoverer et hus, er der mulighed for at indarbejde energieffektive elementer, der kan supplere en vindmølles funktion.

På samme måde er en undersøgelse af priser på hulmursisolering en fordel for boligejere, der overvejer at installere en vindmølle til beboelse. Hulmursisolering forbedrer boligens energieffektivitet ved at minimere varmetabet gennem væggene. Ved at isolere væggene kan man optimere vindmøllens ydeevne, da den producerede elektricitet kan bruges mere effektivt i en velisoleret og energieffektiv bolig.

Desuden kan det være interessant når du overvejer at købe en husstandsvindmølle, at undersøge priserne på nye udestuer. Udestuer giver rigeligt med sollys, hvilket er afgørende for en effektiv drift af solpaneler. Ved at kombinere solenergi med vindenergi kan man yderligere øge deres kapacitet til produktion af vedvarende energi.

FAQ

Hvad er en husstandsvindmølle?
En husstandsvindmølle er en vindmølle, der er designet til at generere elektricitet til et enkelt hus eller en mindre bygning.
Er det lovligt at installere en husstandsvindmølle?
Det er lovligt at installere en husstandsvindmølle i Danmark, så længe kommunen har givet tilladelse, og at alle regler i øvrigt overholdes.
Hvor meget strøm kan en husstandsvindmølle generere?
Mængden af strøm, en husstandsvindmølle kan generere, afhænger af vindhastigheden og størrelsen på møllen. Det kan derfor årligt variere fra 6.000-40.000 kWh.

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme