Vaskemaskinen er uundværlig i et hvilket som helst hjem. Der er forskel på, hvor maskinen kan stå placeret. I nogle boliger befinder den sig i køkkenet eller badeværelset, mens den i andre hjem er installeret i entréen, og indgår som en del af en vaskesøjle med tørretumbler.

Når du skal have installeret ny vaskemaskine, skal du gøre dig tanker om både type af maskine, indkøb af VVS-reservedele samt udførslen af VVS-arbejdet. 

Din maskine skal sluttes til afløbet, og vandet skal i forbindelse med monteringen lukkes af. Der skal bruges særligt udstyr til formålet, som du kan købe hos nogle af de bedste byggemarkeder. 

Når du sætter din maskine op, skal du forholde dig til højden på den samt dens placering. Den skal stå helt i vatter, og den skal være placeret, så den ikke kan lave vibrationer. 

Er du usikker på selv at føre afløbsslange, eller vil du være sikker på at få en 100% korrekt installation af vaskemaskine, kan du bestille en håndværker til opgaven.  

Hos https://www.3byggetilbud.dk/ kan du nemt og overskueligt oprette din opgave, der vil blive sendt rundt til de bedste VVS-firmaer i dit lokalområde. 

Håndværkerne afgiver deres tilbud, som du vil modtage på mail. Du vælger selv, hvilket firma du vil købe til opgaven. 

Pris for installation af vaskemaskine med VVS-hjælp vil afhænge af opgavens kompleksitet, og hvor mange timer håndværkerne skal bruge på at montere maskinen korrekt.

Guide – køb og installation af vaskemaskine

Når du har erfaring med VVS-arbejde, og når du kender til at lave lette kloakopgaver i og omkring hjemmet, kan du vælge at installere dine hårde hvidevarer selv. 

Det vil i alle tilfælde være en stor hjælp for dig, at du gør brug af en vejledning, der trin for trin guider dig igennem monteringsprocessen. 

Du kan bruge følgende guide til at montere din nye vaskemaskine:

 1. Start med at afbryde strømtilførslen og fjern den gamle maskine fra sin plads i hjemmet
 2. Luk for vandtilførslen på kugleventilen (der sidder på væggen bag ved maskinen)
 3. Find en lille kop eller skål og stil den under afløbsrøret. Overskydende vand i slangen kan nu løbe ned i skålen fremfor at lave spild på gulvet
 4. Nu skal du til at fjerne afløbet fra den gamle maskine. Der findes 2 måder, som afløbet kan være monteret på. Det kan enten være stukket direkte ned i afløbet i gulvet, eller det kan være sat fast på en afløbsstuds. Hvis slangen sidder højt placeret på en afløbsstuds, er det en god idé at løfte slangen op, så der ikke rinder vand ud, når du afmonterer den
 5. Brug en skruetrækker til at løsne for det gamle spændebånd, som holder den gamle slange fast til afløbet
 6. Er afløbsslangen stukket ned i afløbet, handler det blot om at trække slangen op
 7. Fjern alt indpakning på din nye maskine og fjern alle slanger og reservedele fra den gamle maskine (når det gamle udstyr er væk, risikerer du ikke at komme til at forveksle gammelt udstyr med de nye slanger)
 8. Start med at slutte din nye maskine til ved afløbet. Hvis din nye maskine har slanger med andre dimensioner end de forrige slanger, skal du bruge omformere (også kaldet slangesamler med reduktion)
 9. Sørg for at slanger altid løber så frit så muligt. Hvis de ’knækker’ eller er viklet om hinanden, er der risiko for, at trykket i slangen kan lave vandskade og prop 
 10. Afslut installationen ved at slutte din nye vaskemaskine til stikkontakten.

Før du går i gang med at vaske tøj den første gang, skal du altid foretage en prøvevask uden tøj i maskinen. Er din installation af vaskemaskinen udført korrekt, vil der ikke være spild af vand fra det sted, hvor afløbsrøret er monteret på afløbet. 

Bliv klogere på installation i denne video: installation af vaskemaskine.

Værd at vide om at professionel VVS-installation af vaskemaskine

Det er langt fra os alle, der er lige erfarne med og trygge ved at stå for VVS-opgaver i hjemmet. Som udgangspunkt må alle og enhver lave installation af vaskemaskine og andre hårde hvidevarer, når der ikke kræves ændring af rør og ledninger i hjemmet. 

Det vil sige, at når du udskifter, kan du vælge at stå for monteringen selv. Så længe du kan bruge de eksisterende wifi stikkontakter i hjemmet til tilslutning af din nye maskine, behøver du ikke booke et håndværkerfirma til opgaven. Du skal bruge en stikkontakt, der befinder sig i samme rum som din nye maskine. 

Du kan bruge en kort forlængerledning, hvis der er en mindre afstand fra maskinen og til nærmeste stikkontakt. Du må ikke trække ledning fra et andet rum i boligen for at kunne få strøm til din vaskemaskine.

Skal du derimod for første gang gennemføre en installation af vaskemaskine derhjemme, kan der være brug for professionelle fagfolk til opgaven. 

Hvis der skal trækkes nye ledninger eller laves ændringer på de eksisterende stikkontakter i boligen, skal du rekvirere et VVS-firma til projektet. 

Pris for installation af vaskemaskine med VVS-hjælp 

Hvad pris for installation af vaskemaskine med VVS-hjælp koster, vil afhænge af flere forhold. Typisk er det timeprisen, som er den primære udgift. Montering af hårde hvidevarer er en af de mest simple og overskuelige opgaver hos et håndværkerfirma. Når der ikke skal udføres nye elinstallationer, kan monteringen klares på 1-2 timer. 

Hvis du får maskinen installeret på ny, vil der være ekstra udgift til oprettelse af tappested, eller hvis der er behov for at lave en ny elinstallation nær maskinen. 

Når du indhenter tilbud på forhånd, slipper du for den økonomiske uvished. Med 3 konkrete tilbud på din opgave kan du selv være med til at bestemme, hvilket firma der skal stå for opgaven, og hvilken pris du vil betale. 

I denne forbindelse skal du være opmærksom på, at håndværkerne kan tage ekstra taks pr. kilometer, som de skal køre for at nå frem til din bopæl. Af denne grund kan det svare sig at vælge de professionelle udbydere, som befinder sig i dit nærområde. 

Som følge af den effektive og overskuelige opgave kan det i mange tilfælde svare sig at købe sig fra at få et autoriseret håndværkerfirma til at stå for installation af vaskemaskinen. Dette gælder i særdeleshed, hvis du ikke er tryg ved at arbejde med VVS-relaterede opgaver i hjemmet på egen hånd. 

Vigtigt omkring installation af vaskemaskine i badeværelse

Vil du have installation af vaskemaskinen på badeværelset, skal du være særlig opmærksom på de skærpede krav til elinstallationer i vådrum. 

Badeværelset er et vådområde, og her stilles der særlige krav til rør og ledninger. Et vådrum opdeles i zoner. Selve brusenichen eller badekarret klassificeres som hhv. område 0 og 1. Der må ikke installeres vaskemaskine direkte op af disse to områder. 

En vaskemaskine skal befindes sig med fysisk afstand fra bruseren eller badekarret (det samme gælder, hvis du har boblebad på dit badeværelse). 

Der må ikke installeres stikkontakter i vådområde 2 (som er den placering, din vaskemaskine må have på badeværelset). Dette handler om sikkerhed. Der er risiko for strømuheld, hvis der er stikkontakt nær vand og bruser. 

I samme forbindelse gælder det, at ledningerne og rørene fra din vaskemaskine aldrig må ligge direkte på badeværelsesgulvet. De skal være så korte som muligt, og de skal være fastgjort til væggen, så der ikke er risiko for strømuheld. 

Før du går i gang med installation af vaskemaskine på badeværelset, anbefales det, at du rådfører dig med en VVS-installatør. Der kan være særlige el-tekniske krav, som du som forbruger ikke kender til, men som en håndværker er ekspert i forhold til. 

Har du et lille eller smalt badeværelse, skal du starte med at kontakte et håndværkfirma. Firmaet kan lave en professionel bedømmelse af, om det er forsvarligt at installere en maskine til vask i rummet. 

Du kan bruge disse tommelfingerregler, når du overvejer at lave installation af vaskemaskine på dit badeværelse:

 • Der skal altid være afstand fra bruseniche til maskine
 • Ledninger og rør må aldrig ligge på gulvet
 • Rådfør dig med en håndværker, hvis du har et lille eller smalt badeværelse
 • Udfør aldrig elinstallationer selv
 • Din vaskemaskine skal befinde sig i vådområde 3 (det vil sige på afstand fra området omkring bruseren eller badekarret)
 • Forhold dig til de forskellige vådområder og deres inddelinger før du starter med at montere ny maskine på badeværelset (vådområdeinddelingen kan findes hos Sikkerhedsstyrelsen.dk).

Kilde: https://www.sik.dk/erhverv/elinstallationer-og-elanlaeg/vejledninger/elinstallationer/boliger/elektrisk-materiel-badevaerelser

Installation af vaskemaskine i køkken – ny opsætning

Mange boligejere vælger at få maskinen til vask sat op i køkkenet. Dette handler ofte om, at de el-tekniske krav til dette rum i hjemmet er mildere sammenholdt med badeværelset. 

Hovedparten af alle hårde hvidevarer må sættes op af uautoriserede (det vil sige dig og mig, som ikke har håndværksmæssige uddannelser).

Dog er det vigtigt, at du gør dig bekendt med de generelle regler og krav til installation af vaskemaskine den første gang i boligen. Har du ikke haft vaskemaskine før i hjemmet, vil der typisk være brug for en håndværker, der kan stå for at lave forarbejdet med hensyn til tappestedet.

Ved tappestedet skal der være en slangetilslutning og en afspærringsventil.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du udfører monteringen korrekt, skal du kontakte en håndværker. Det har afgørende betydning for både anvendelse og ikke mindst sikkerhed, at din maskine til vask er forsvarligt monteret. 

Der er risiko for elektriske stød, hvis ikke maskinen er korrekt installeret. I mange tilfælde drejer det sig om, at der mangler et jordstik. 

Installation af vaskemaskine i lejlighed 

Der er flere forhold, du skal være opmærksom på, når du skal have installation af vaskemaskine i en lejlighed. 

Du skal forholde dig til følgende aspekter:

 • Transport af maskinen fra indgang til din lejlighed
 • Ny opsætning af maskine eller udskiftning?
 • Placering i type af rum 

Når du bestiller en vaskemaskine, vil den typisk blive afleveret ved indgangen til din opgang. I forbindelse med bestillingen kan det være en god idé at forholde dig til, om du vil betale lidt ekstra for at få slæbt maskinen op til din lejlighed. 

Er det første gang, der skal monteres en vaskemaskine i lejligheden, vil der som udgangspunkt være brug for hjælp fra en VVS-installatør, der kan lave tappested og ny elinstallation, hvis der også er brug for det. 

Hvis dit badeværelse i lejligheden er lille, vil det være mest ideelt at gennemføre installation af vaskemaskinen i køkkenet. 

Generelt anbefales det, at du får råd og vejledning fra håndværkere, når du monterer hårde hvidevarer i hjemmet, der skal sluttes til afløb. 

Materialevalg- få styr på alle VVS-reservedelene til installation

Når der er styr på tilslutning til stikkontakt, og når der er tappested, kan du vælge selv at stå for opgaven med at montere din vaskemaskine. 

Der kan være brug for forskelligt tilbehør og reservedele til formålet. Herunder finder du de produkter, der typisk skal bruges i forbindelse med installation af vaskemaskine. 

Du får beskrivelser af deres funktioner og materialer, så det bliver muligt for både den erfarne og den mindre erfarne gør-det-selv person at løse opgaven korrekt. 

Gardena spændebånd (12-20mm) – til fastgørelse af afløbsslangeGardena spændebånd (12-20mm)

Når afløbsslangen skal sættes fast på tappestedet, er det vigtigt, at den er spændt godt fast. Her skal der bruges spændebånd i bedste kvalitet, som kan sørge for, at slangen bliver på afløbsrøret selv under højt tryk. 

Når du vælger spændebånd i galvaniseret stål, kan du være sikker på at få reservedele med længst holdbarhed. Stål er et af de mest slidstærke materialer, der bruges til VVS-reservedele. 

Du spænder båndet fast med en lille skruetrækker. Der følger 2 Gardena spændebånd med, når du vælger dette produkt. Det andet spændebånd kan du bruge i forbindelse med montering af ny opvaskemaskine.

Særlige produktfordele

 • Sekskantede med hovedkærv 
 • Egnet til klemmeområde fra 20-32mm
 • 1/2” 
 • 2styk i hver pakke
 • Galvaniseret stål

Hafa afløbsrør – til korrekt sikring af afløb af vaskemaskinenHafa afløbsrør

Er pladsen trang bag ved installation af vaskemaskinen, og vil du sikre dig, at rør og ledninger ikke kommer i kontakt med jorden, skal du bruge afløbsrør. 

Dette komplette rør kan bruges i de tilfælde, hvor afløbsslangen skal føres direkte hen til afløbet. I denne situation er der brug for, at den korte slange er sikkert sat op. Hvis slangen hænger løst, er der risiko for, at den går fri af afløbet, når der løber vand til eller fra maskinen under højt tryk. 

Når din slange er fast i et rør, minimeres denne risiko. 

Hafa røret har den fordel, at du får 5 års produktgaranti med i købet. Skulle der opstå skade på røret, kan du være dækket af garantien og få fuld erstatningen indenfor de første 5 år. 

Du skal huske på, at mange producenter stiller krav om, at du kun er omfattet af produktgarantier, når du kan fremvise dokumentation for, at du har gennemført monteringen korrekt. 

I denne forbindelse kan det være det optimale at få en håndværker til at stå for installation af vaskemaskinen, så du kan være dækket af garantien. 

Særlige produktfordele

 • Komplet afløbsrør 
 • 5års produktgaranti
 • Sikring mod vandskade

No.1 Vandlås (selvrensende) – Undgå grim lugt i dine afløbNo.1 Vandlås (selvrensende)

En vandlås er en af de mest betydningsfulde og essentielle VVS-installationer, som sikrer, at lugten fra kloakken ikke når op til dit badeværelse eller køkken. Låsen fungerer ved, at afløbsvandet trykkes gennem det ”S”, som låsen er lavet med. 

De klassiske vandlåse bliver ineffektive med tiden, og der kan samle sig skidt og snavs i låsen. Med denne selvrensende vandlås får du én af de mest innovative produktudgaver på markedet. Låsen er i stand til at rense sig selv, så du ikke skal forholde dig til løbende vedligehold af dine VVS-installationer omkring køkken eller badeværelset. 

En vandlås vil altid være udformet på en måde, så der konstant står vand i den. En vandlås er vigtig både på badeværelset og i køkkenet. I køkkenet kan gamle madrester med tiden danne prop og dårlig luft i afløbet. På badeværelset kan der samle sig hår og snavs. 

Blandingerne kan over tid komme til at lugte grimt. Med en selvrensende vandlås slipper du for ildelugtende gasser fra dine afløb. 

Særlige produktfordele

 • Renser sig selv
 • Du slipper for grim lugt i køkkenet eller på badeværelset 
 • NO.1 låsen kåres som bedste og billigste produkt af Pricerunner
 • Kompakt og nem at installere 

Afløbsstuds og vandlås – vandlås til køkken eller bryggersAfløbsstuds og vandlås

Installation af vaskemaskine kan være anledning til at udskifte de centrale reservedele omkring vask og afløb i køkkenet. Når du køber denne vandlås, får du en praktisk slangestuds med til produktet. Studsen er det spot, hvor afløbsslangen fra din vaskemaskine skal monteres. Det smarte tilslutningsrør er perfekt til montering i enten køkken eller bryggers. Det er lavet i kraftig plast og har lang levetid. 

Det hvide design egner sig til ethvert køkken. 

Vandlåsen kan bruges til hovedparten af de moderne vaskemaskiner. Tilslutningsdiameteren er ½”, som passer til de fleste afløbsslanger. 

Denne VVS-reservedel er et universalprodukt, som finder anvendelse i alle de sammenhænge, hvor dimensionerne på gevind og studs passer sammen. 

Særlige produktfordele

 • Universalprodukt
 • Lang holdbarhed
 • Egnet til køkken 
 • ½”
 • God pris

Juvel Intra gummipakning – O-ring til tætning af afløbJuvel Intra gummipakning

Der skal altid bruges gummiringe i forbindelse med installation af vaskemaskine og andre hårde hvidevarer, som har vandforbindelse. En fleksibel gummipakning er uundværlig til permanente samlinger ved rør. Den lille gummiring skal sidde ved hovedet af afløbsrøret, så det holder samlingen tæt og sikrer, at der ikke siver vand igennem slutningen. 

Juvel Intra gummipakningen er lavet af slidstærk gummi, der er egnet til at kunne holde i flere år. Med tiden kan pakningerne blive møre og miste deres tætningsevne. Gummipakninger findes i forskellige diametre, og de er nogle af de mest budgetvenlige VVS-reservedele, du kan købe til hus og hjem. 

Denne pakning er egnet til af- og påmontering af flere omgange. Når du oplever, at O-ringen begynder at miste sin styrke og spændstighed, er det tid til udskiftning. 

Særlige produktfordele

 • 6mm gummipakning
 • Høj slidstyrke
 • Kan bruges i flere år
 • Lav pris  

Blücher mengeringssæt (gummi) – 2xgummipakning i høj kvalitetBlücher mengeringssæt (gummi)

Denne universalpakning er egnet i alle de tilfælde, hvor din afløbsslange passer til dimensionerne på gummipakningen. Mengeringssættet består af 2 gummiringe, der begge måler 110mm i omkreds. 

Gummiringene er basisudstyr, når du arbejder med vandrør og afløbsslanger i hjemmet. 

Ringene sikrer, at der ikke siver vand gennem tætningen. 

Når du vælger dette Blücher sæt, får du gummipakning i bedste kvalitet. Du får 2 ringe, som du kan bruge, når du udskifter de gamle gummiringe fra den forrige vaskemaskine i hjemmet.

Særlige produktfordele

 • 110mm i diameter 
 • Slidstærk kvalitet 
 • Egnet til udskiftet af de gamle gummiringe 

Læs også: Montering af emhætte – vejledning til gør-det-selv og hjælp fra professionel håndværker.

 

Tidligere anmeldte produkter – nu udgået

Nedenfor finder du produkter, som vi tidligere har belyst. Det har ikke været muligt for os at identificere forhandlere af disse modeller, men vi har beholdt dem i artiklen, såfremt informationen skulle være til gavn for dig som læser.

PP-rørbøjning PP-rørbøjning

Der vil stort set altid være brug for en bøjning til afløbsrøret, når du går i gang med installation af vaskemaskine. Der findes masser af bøjninger til rør på markedet, og de er lavet i forskellige materialer og dimensioner. Nogle rør har svag bøjning, mens andre produkter har et 90graders knæk.

Hvilken model du skal vælge, vil afhænge af din installation. Når du vil have de bedste rørbøjninger på markedet, skal du vælge ”PP”-modellerne. 

PP står for ”Polypropylen” og er det bedste materiale, du kan vælge til rør, som skal føre afløbsslange- og afløbsrør. 

De ældre rør er lavet af PVC, der er et miljøskadeligt materiale, da det indeholder klor. Med en PP-bøjning kan du sætte dit afløbsrør forsvarligt fast. Dette kan blandt andet få værdi, når du etablerer en vaskesøjle på badeværelset eller andet sted i hjemmet. 

Særlige produktfordele

 • Lavet i miljøvenligt PP-materiale 
 • Produkttypen findes i mange udgaver med hensyn til grad af bøjningen 
 • Skal bruges til at sætte afløbsrør forsvarligt op
 • Lang holdbarhed og stor slidstyrke

Jo-El stikkontakt med jord Jo-El stikkontakt med jord

Ønsker du installation af vaskemaskine på badeværelset, og er der brug for ny elinstallation, skal du booke en håndværker til formålet. Du kan være på forkant med opgaven og købe stikkontakt, som håndværkeren kan bruge, når vedkommende kommer hjem til dig. 

Sørg for altid at vælge en stikkontakt med jord, så der ikke er risiko for elektriske stød. Dette Jo-El produkt er en af de nyeste stikkontakter på det danske marked, som tilmed kan købes til en favorabel, lav pris. 

Den smarte stikkontakt har ét tag og vil egne sig til badeværelset eller entréen. Produktet er IP54 godkendt, hvilket vil sige, at produktet er testet i forhold til, at der ikke kan trænge støv og andre partikler ind i de elektriske komponenter og derved forårsage isolationsfejl.

Særlige produktfordele

 • IP54-godkendt
 • Egnet til badeværelser 
 • Skal installeres af håndværker
 • Perfekt til brug for installation af vaskemaskine i vådrum 
 • Enkelt udtag 

Slangesamler med reduktion (høj model) Slangesamler med reduktion (høj model)

Dette produkt er en omformer til nye slanger på maskinen, der har andre dimensioner end de forrige afløbsslanger. En slangesamler med reduktion er et funktionelt redskab, som gør det muligt at kombinere 2 forskellige typer af slanger i hver ende. 

Denne reduktion er lavet i polypropylen, som er det miljøvenlige og modstandsdygtige materiale, der ofte bruges til rør og samlinger.

Dette produkt findes i 2 forskellige udgaver. Der er høj model (der er denne produktvariant), og så findes der en lav model. Hvilken en udgave du skal vælge, vil afhænge af din installation af vaskemaskine. 

Særlige produktfordele

 • Kan forbinde 2 slanger med forskellige dimensioner
 • Lang holdbarhed 
 • Materiale i polypropylen 
 • Findes i en høj og en lav model

Rørholder (32mm) – 2 rørholdere til montering på væg

Ét af de vigtigste forhold i forbindelse med installation af vaskemaskine er opsætningen af ledninger og rør. Hvis der findes en stikkontakt med jord i kort afstand fra din maskine, kan du bruge denne rørholder til formålet omkring tilslutning. 

Der kan i visse tilfælde være brug for en kort forlængerledning, så du kan trække strøm fra elinstallationen over til din vaskemaskine. Her skal du sørge for at vælge de forlængerledninger, der har jordledning indeni. Derved er du sikker på, at der ikke opstår elektriske stød. 

Ledningen må ikke ligge på gulvet. Det gælder uanset, om maskinen befinder sig i et vådrum eller ej. I værste fald kan der trænge vand ind i ledningen, hvis der af en eller anden grund skulle opstå siv fra maskinen. 

Denne rørholder er lavet i kraftig plastik og er nem at montere på væggen bagved vaskemaskinen. Det smarte ved produktet er, at det kan lukkes sammen. På den måde kan du være helt sikker på, at rør eller forlængerledning ikke falder ned på gulvet.

Særlige produktfordele

 • Kan lukkes helt sammen
 • Maksimal sikring af ledning og rør bagved maskinen
 • Nem at montere
 • Lavet i kraftig plastik

Materialeliste

Der kan være brug for mange forskellige typer af VVS-reservedele, når du skal i gang med installation af vaskemaskine. Fælles for alle produkterne er deres lave priser. Både rørbøjning, stikkontakt, rørholder, gummipakning, vandlås og afløbsstuds er VVS-tilbehør, der kan fås til lave priser. 

Når du monterer din maskine til vask, er der brug for følgende værktøj:

 • Skiftenøgle 
 • Drypbakke 
 • Fastnøglesæt 
 • Forlængerledning 

En skiftenøgle kan være et godt redskab at have i hjemmet generelt. Nøglen kan indstilles i ’kæberne’, så det kan spænde over forskellige møtrikker i forhold til størrelser. En fastnøgle er (som produktnavnet også antyder) en nøgle, der har faste kæber. Et fastnøglesæt kan fås i både små og store sæt, hvor du får nøgler med størrelser fra typisk 6mm-20mm. 

Om du vælger skiftenøgle eller fastnøgle, er op til dig. Er du gør-det-selv typen, eller har du ambitioner om at løse flere praktiske opgaver i og omkring huset i fremtiden, er det en god investering at købe enten fastnøgle eller skiftenøgle. 

Fordelen ved at stå for installation af vaskemaskine selv er, at der ikke kræves meget udstyr og værktøj. Det er VVS-reservedelene, der kan blive den tungeste post på budgettet sammen med køb af selve vaskemaskinen.

Du kan supplere med nyt værktøj fra nogle af de mest velassorterede byggemarkeder såsom Frishop.dk eller 10-4.dk.  

Særligt om køb og brug af afløbsslange 

Når du køber din maskine, vil der som udgangspunkt altid følge afløbsslange med. Det gør der til alle nye modeller på markedet. 

Selvom din gamle afløbsslange ikke syner af slitage, anbefales det, at du udskifter den i forbindelse med installation af ny vaskemaskine. Din nye maskine vil typisk være bedre i ydeevne, og den vil ofte have et højere vandtryk. Derfor er det vigtigt, at du installerer den med den slange, der følger med til produktet, og som er skabt præcist til maskinens kraft og egenskaber. 

Hvis du har planer om at placere din maskine på et sted i køkkenet, badeværelset eller i bryggerset, skal du forholde dig til længden på den afløbsslange, som følger med til din maskine. Hvis du oplever, at slangen strækkes for meget ud fra forbrugssted (maskinen) og til tappested (vandafløb ved væg), er det bedre at købe en ny slange. 

Hos de største byggemarkeder kan du finde særskilte afdelinger og kategorier for VVS-produkter. Her kan du vælge ny afløbsslange. De kan fås med længder på op til 400cm. 

Sørg for at læse produktbeskrivelsen hos den slange, du ønsker at købe. Der vil altid stå angivet en maksimumlængde for, hvor meget slangen kan udvides. 

Placering og anvendelse af drypbakke

I de fleste monteringsvejledninger anvendes en drypbakke primært i forbindelse med udskiftningen af den gamle vaskemaskine til en ny model. Dog kan det være en fordel at have drypbakken stående under tappestedet i de første par uger, hvis du har fået lavet en ny vandinstallation i forbindelse med udskiftningen af din vaskemaskine. 

En drypbakke kan samle overskydende vand op, som kan løbe fra tappestedet. Det er smartere at have en lille drypbakke stående på gulvet bagved vaskemaskinen fremfor at have afløbet til at dryppe vand i det første stykke tid. 

Vær opmærksom på at vandmængden ikke må være stor. En drypbakke skal kun opsamle overskydende vand de første gange, du vasker tøj. Hvis du oplever, at bakken bliver ved at have vand i sig efter flere vaske, skal du undersøge, om afløbsslangen er tæt sat på. Der kan være brug for en anden type gummipakning, der sørger for, at der ikke er spild fra det punkt, for slangen sidder fast til afløbet.  

Afrunding

Du skal forholde sig til krav til installation af vaskemaskine, når du ønsker at montere dine egne hårde hvidevarer i hjemmet. Når der ikke skal laves nye elinstallationer i det rum, hvor maskinen skal stå, må du stå for installationen på egen hånd. 

Under alle omstændigheder er det en god idé at sætte dig ind i montering og brug af VVS-reservedele, før du går i gang med opgaven. 

Det kan være, du skal købe særskilt afløbsslange med ekstra længde, eller at du har brug for en slangesamler med reduktion. 

Når du er velforberedt, vil din gør-det-selv opgave gå mest smidig, og du vil få succes med monteringen. 

Regler til installation af vaskemaskine

De vigtigste regler er i forhold til, om du selv må stå for opgaven, eller om det er et krav, at du får en autoriseret VVS-fagmand hjem til dig. 

Fra Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside fremgår det, at når din vaskemaskine har stikprop, må du selv stå for installationen selv. En stripprop er enden på stikkontakten, som skal slutte din maskine til din elinstallation derhjemme. Det fungerer i bund og grund på samme måde som et almindeligt strømstik. 

Nogle vaskemaskiner har en 3-benet stikprop, mens der er andre modeller, som er udstyret med en 2-benet stikprop (disse er de mest almindelige udgaver).

Ifølge Sikkerhedsstyrelsen er det tilladt at udskifte stikproppen på dine hårde hvidevarer derhjemme. Det vil sige, at du gerne må omdanne en 3-benet stikprop til en 2-benet. Dette kan være anvendeligt i de tilfælde, hvor din stikkontakt kun er kompatibel med de 2-benede strømstik. 

Dog skal du i denne forbindelse være opmærksom på, at det kan påvirke garantien på din vaskemaskine, hvis du ændrer den i basisfunktionerne.  

Hvis monteringen af maskinen kræver, at der laves ny vand- eller elinstallation, skal du få en professionel VVS-håndværker til at stå for arbejdet. Dette handler om din og familiens sikkerhed. Det er kompliceret og teknisk, krævende arbejde at lave installationer i hjemmet, der vedrører både strøm og vand. 

En VVS-fagmand har viden, erfaring og værktøj til at løse opgaven korrekt, så du ikke skal bekymre dig om elektriske stød eller vandproblemer i fremtiden. 

Kilde: https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/hvidevarer/haarde-hvidevarer-saadan-faar-du-dem-installeret

Vigtige råd og anbefalinger i forbindelse med el installation af vaskemaskine

Strøm og installation af vaskemaskine er et område, der kræver særlig opmærksomhed for dig, der vil klare monteringen selv. 

Når den gamle vaskemaskine er gået i stykker, eller når behovene i husstanden har ændret sig, er der ikke andet for end at købe og få installeret ny maskine. 

Det behøver ikke være en kompliceret eller usikker proces selv at stå for installationen, når du ved, hvordan du skal arbejde med afløbsrør og strømførende ledninger. 

Herunder får du gode råd til at montere din maskine, så den lever op til anbefalingerne og sikkerhedskravene:

 • Er du det mindste i tvivl om montering og føring af ledninger, skal du få et autoriseret VVS-firma til at stå for opgaven
 • Skal vaskemaskinen befinde sig på badeværelset, anbefales det, at du kontakter et VVS-firma, der kan rådgive og vejlede dig om optimal placering 
 • Har du ikke jordforbindelse i dine eksisterende stikkontakter, skal du sørge for at stikkontakterne bliver beskyttet af en fejlstrømsafbryder 
 • Du må gerne selv omforme dit 3-benede stik på vaskemaskinen til et 2-benet stik
 • Det er ulovligt at skære det 3. ben af på stikket for at gøre det til et 2-benet stik
 • Undersøg altid de sikkerhedsmæssige krav, når du udskifter stik på dine hårde hvidevarer (du finder de gældende sikkerhedsregler på området hos Sikkerhedsstyrelsen.dk)
 • Spar dig selv for risikoen for elektrisk stød og bekymringer ved at få en håndværker til at lave en ny stikkontakt (derved skal du hverken bruge en adapter eller selv udskifte stikprop)
 • Der gælder de samme regler og krav til installation af topbetjent vaske, som der gør til de maskiner, som har låge på sidefronten.

Læs også: Smal vaskemaskine – her er de 4 bedste lige nu

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme

Forfatter

Redaktionen for Bomagasinet har ét simpelt formål: At skabe verdens bedste forbrugermagasin til formål at hjælpe de danske forbrugere med vejledning om forbrugsgoder. Artiklerne er baseret på omfattende og grundige research-processer, hvor vi samler alt relevant information og data på de respektive produkter og ydelser, så du som læser vejledes på bedst mulig vis. Læs mere omkring os under ’om Bomagasinet’.

Skriv en kommentar