Tilbygning pris: Alt om tilbygning til hus - Guide og gode råd

Tilbygning pris: Alt om tilbygning til hus - Guide og gode råd

En tilbygning er én af de mest almindelige og udbredte byggeprocesser, som du kan udføre på forskellige typer af boliger. Det gælder både den gamle murermestervilla og parcelhuset i villakvarteret. Hvad det koster at bygge om eller bygge til den eksisterende bolig, vil være påvirket af mange forskellige forhold. Det er særligt opgavens kompleksitet, der afgør den samlede tilbygning pris.

Der er flere forhold, du skal gøre dig grundige tanker om, før du begynder arbejdet med at udvide din boligs byggeareal. Du skal blandt andet have grundlæggende styr på, om det er lovligt og tilladt at bygge til, og du skal have styr på de byggetekniske regler.

Fra starten af skal du være bekendt med, om der bliver behov for hjælp fra professionelle håndværkere. Der kan være opgaver, hvor det er anbefalet eller direkte krævet, at du allierer dig med murer, tømrer, VVS’ere eller byggesagkyndige rådgivere.

Hos 3byggetilbud.dk kan du uforpligtende og gratis oprette et projekt. Inden for få dage vil du modtage relevante tilbud fra håndværkere, som holder til i dit nærområde. Du kan sammenligne de forskellige tilbygning tilbud og finde frem til dét, der matcher dit budget og dine krav til ekspertise.

Guide – gør det selv eller professionel hjælp?

Det er langt fra ligegyldigt, hvordan en opgave med tilbygning på parcelhuset eller villaen løses. Korrektheden af opgaven og kvaliteten af arbejdsindsats og materialer influerer på boligens værd og husforsikringen. Succesen omkring dit byggeprojekt er betinget af, at du er grundig og velovervejet i forhold til arbejdsopgaver og valg af materialer.

Er du det mindste i tvivl om løsningen af en delopgave, er det bedre, at du opretter dit projekt hos 3byggetilbud.dk fremfor at kaste dig over tilbygningen selv. I værste fald kan det betyde omkostningstunge skader på dit hus, hvis grundkonstruktionen af din tilbygning ikke er lavet solidt og forsvarligt. Og du kan risikere, at forsikringen ikke dækker skaden, hvis det vurderes, at bygningen ikke lever op til byggeforskrifterne.

Tilbygning gør-det-selv 

Har du flair for håndværk, brug af maskiner og kendskab til byggetekniske krav og procedurer, kan du vælge at stå for store dele af til- eller ombygningen selv. Vælger du gør-det-selv løsningen, kan det i alle tilfælde svare sig at blive opdateret på, hvilke krav der aktuelt stilles til nye bygninger. Det gælder blandt andet isolering og installation af rør, ledninger og stikkontakter. Du skal være opmærksom på, at reglerne kan ændre sig fra år til år.

Det er det økonomiske incitament, der får erfarne og dedikerede gør-det-selv mennesker til at stå for opgaver i forbindelse med byggeprojekter i eller omkring hjemmet selv. Der kan være mange penge at spare på tilbygnings prisen, når du ikke skal betale for arbejdsløn til håndværkere.

Der findes byggeprojekter, du selv kan opføre uden professionel hjælp, og som giver ekstra opholdsplads til både børn og voksne. Det gælder det charmerende orangeri, som bliver mere og mere populære hos de danske boligejere. Et orangeri som tilbygning kan være den budgetvenlige løsning, som giver anledning til utallige timer med ro, afslapning og kvalitetstid for hele familien.

Professionel opgaveløsning 

Det er vigtigt for sikkerheden, trygheden og kvaliteten af nybygningen, at du gør dig tanker om, hvorvidt pengene til betaling for håndværkernes arbejdstimer er givet godt og fornuftigt ud. Det er ikke kun det æstetiske aspekt ved en ny bygning, der kan adskille gør-det-selv løsningen fra professionel opgaveløsning. En tilbygning er et omfattende og teknisk krævende projekt. For at den nye bygning får boligens samlede værdi til at stige, og for at du og boligens fremtidige beboere er tilfredse og trygge i hjemmet, kan det være en rigtig god investering at betale sig fra at få den nye bygning til huset lavet af uddannede og erfarne håndværkere.

Der kan prismæssigt være stor forskel på, hvad et håndværkerfirma fakturerer for et arbejde. Du kan med fordel gå efter firmaer fra dit lokalområde, som giver tilbud på dit projekt hos 3byggetilbud.dk. Stort set alle håndværkere tager pris for kørsel, hvilket opgøres i antal kørte kilometer til og fra din bolig. Des tættere på håndværkerne befinder sig på din bolig, des lavere tilbygning pris kan du få på opgaven.

Lav altid en byggeplan

Uanset om dit projekt drejer sig om at bygge om eller bygge nyt, anbefaler Bolius, at du laver en plan over projektet. Herved minimerer du risikoen for, at der undervejs i dit projekt opstår problemer, som kan være fordyrende og kompliceret at løse.

Planen over til- eller ombygningen skal indeholde:

 • Overblik over hvilke tilladelser og godkendelser du skal have indhentet før byggestart
 • Design af den nye bygning (sørg for at den er i harmoni med den eksisterende bolig)
 • Valg af materialer
 • Overblik over hvilke fagfolk der vil være brug for
 • Prisoverslag

Din plan skal gerne give dig et tidsmæssigt overblik. Det vil sige, at du skal have indhentet de fornødne tilladelser, før du laver samarbejdsaftale med håndværkere. Og du skal have styr på godkendelser og køb af rette materialer, før du eller håndværkerne går i gang.

Din byggeplan kan hjælpe dig økonomisk, da du fra starten af projektet får et godt indtryk af den samlede tilbygnings pris. Derved kan du bedst muligt planlægge din økonomi, og du kan få kontaktet din bank eller realkreditinstitut i god tid, hvis der er behov for at låne penge.

Det er en god idé at afse ekstra penge til byggeprojektet. Det sker ofte, at der opstår uforudsete udgifter, som er nødvendige at håndtere, så du får en stabil og godkendt tilbygning til boligen.

Materialevalg 

Når det kommer til de essentielle dele af en bolig, må du som udgangspunkt ikke gå på kompromis med kvalitet af materialer. Selvom tilbygnings pris med brug af moderne materialer vil være højere end ved brug af lavbudgetmaterialer, kan den dyre løsning vise sig at være den mest økonomiske på lang sigt. Der er ikke meget ved at købe billigere materiale, der har lav levetid eller dårlig kvalitet, hvis det viser sig at være nødvendigt at udskifte beklædning af tilbygning eller tag efter få år.

Materiale på tilbygning 

Den mest udbredte og klassiske form for bygning, der føres til en eksisterende bolig, er udestuer. Disse tilbygninger i glas kan designes på mange forskellige måder. De kan laves i buede former, firkantede og rektangulære, og de kan laves med komplette glasfacader eller i et mix af træ/glas.

Det kan være en god idé at alliere dig med en håndværker eller en byggeteknisk rådgiver (også kaldet byggesagkyndig), som kan vejlede dig i forhold til valg af materialer.

En fagperson har viden omkring, hvilke materialer der egner sig til bestemte formål og byggestile.

En tilbygning til murermestervillaen vil tage sig anderledes ud end bygningen, der skal føres til et moderne parcelhus.

Vælger du at opføre en tilbygning i træ, kan du opretholde naturlooket, eller du kan male væggene træet på indersiden. Sørg for at købe vægmaling, som matcher materialet, der skal males på.

Der skal stort set altid bruges træplanker til opbygning af konstruktion eller spær.

Tag 

Uanset om det er en udestue, et værelse eller en stor tilbygning, der skal laves på din bolig, skal du have styr på taget fra starten af. Det er både funktionaliteten af rummet samt størrelse på den nye bygning, der er med til at afgøre, hvilket tagmateriale du skel gå efter. På udestuen kan det være termoplader i klar eller mat plast, der er ønsket, mens eternittag kan være løsningen på den store bygning, der føres til boligen.

Isolering 

Skal den nye bygning bruges til ophold, skal den isoleres, og dette skal der tages højde for i byggeplanen. Husk at være ajourført med hvilke krav til tykkelse af isolering der er gældende her og nu. Der findes minimumskrav til isolering af både gulv og vægge, som skal overholdes, uanset om det er dig eller et håndværkerfirma, der står for byggeprocessen. Der kan være nogle former for og typer af isoleringsmateriale, der egner sig bedre end andre til dit projekt.

Gulv  

Alt efter om den nye bygning skal bruges til opmagasinering, værksted eller ophold, skal der vælges gulv, som matcher formålet. Er det et vådrum, der bygges til, kan det være klinker eller fliser, der er det ønskede gulvmateriale. Skal det tilstødende rum anvendes til værksted eller opbevaring, kan det være en fordel med solidt og robust gulv af beton. Endelig kan det være et plankegulv eller laminat, der er løsningen, når tilbygningen skal bruges til ophold.

Vil du have indlagt gulvvarme, skal du henvende dig til VVS’er, der kan stå for den lovpligtende montering af rør. Der kan være flere fagfolk i dit lokalområde, som kan give tilbud på din opgave. Ved at oprette dit projekt i god tid hos 3byggetilbud.dk kan du sammenligne tilbygnings priser og ekspertise og finde frem til den bedste håndværker.

Vinduer og dør 

Du skal være opmærksom på, om der er behov for udgang fra den nye bygning. Der kan være kommet nye brandkrav til på området, som du skal indregne i designet af den nye bygning til boligen. Lader du et entreprenørfirma stå for opgaven, skal du have aftalt med dem på forhånd, hvilke materialer der skal anvendes.

Mange entreprenører samarbejder med forhandlere af materialer til både vægge, gulve, konstruktioner og tag. Der kan være penge at spare, når du køber materialer via det firma, som du har valgt, der skal stå for din opgave.

Materialeliste 

Vælger du selv at stå for til- eller ombygningen, skal du ikke kun forholde sig til proces, tilbygnings priser på opgave og valg af materialer. Skal der bruges specialmaskiner (det kan være en gravko til opgravning af jord til ny bygning), skal disse lejes. Når du samarbejder med et professionelt håndværkerfirma, slipper du for at leje maskiner og anskaffe specialværktøj.

Når du selv står for dele eller hele opgaven, skal du have styr på følgende basisværktøj:

 • Tommestok
 • Vaterpas
 • Sav
 • Fugemasse
 • Gravko eller spade
 • Geringssav
 • Skruemaskine
 • Cementblander

Det kan svare sig tidsmæssigt at låne en mini-gravko hos et byggemarked eller en planteskole. Du sparer dig selv for rygproblemer, og du optimerer forberedelsesprocessen, før der kan støbes fundament og bygges op.

Opsummering 

En ny bygning til huset kan være kilden til, at du og familien får skabt den bolig, som matcher jeres behov for plads og jeres livsstil. Det kan være en både teknisk og tidsmæssig krævende opgave selv at stå for planlægningen af byggeopgaven og udførelsen af den.

Der vil ofte være behov for professionel hjælp til dele af til- eller ombygningsprojektet. Det drejer sig blandt andet om VVS-arbejde til nye, elektriske installationer, hvilket der er krav om, at en godkendt VVS-installatør udfører. Det samme gælder anlæggelse af nye rør og afløb, hvor der er brug for hjælp fra en autoriseret kloakmester. Uanset kompleksiteten og omfanget af din byggeopgave er det en god idé at lave en byggeplan med oversigt over materialer, rekvirering af fagfolk, tidsforløb, indhentning af byggetilladelser og anslået tilbygnings pris.

Planen er dit bedste værktøj til at skabe overblik over byggeprocessen hele vejen igennem.

Det er en god investering at bruge tid på at sætte dig ind i de love, regler og bekendtgørelser, som findes på byggeområdet indenfor det private. Du kan spare dig selv for mange ærgrelser i fremtiden ved at være opdateret med, hvilke forsikringer der kan være gode at have i byggeprocessen, og hvordan du indhenter byggetilladelse fra din kommune.

Prisen for tilbygning vil være påvirket af, hvor mange forskellige fagfolk du har brug for at samarbejde med fra start til slut i dit bygningsprojekt.

Hvad skal jeg overveje, inden jeg starter et byggeprojekt?

Det anbefales, at du kontakter dit forsikringsselskab, inden du påbegynder byggeprocessen. Der kan være særlige forhold i din police om husforsikringen, som der skal tages højde for, når designet af tilbygningen planlægges og udarbejdes. I værste fald kan det ske, at dit forsikringsselskab ikke dækker vand- eller stormskader, hvis de ikke kan godkende byggeprojektet.

Du skal overveje at tegne en særskilt byggeskadeforsikring. Denne kan sikre dig mod skader, som opstår i forbindelse med dit til- eller ombygningsprojekt. Når der afleveres byggematerialer, vil disse oftest blive leveret til kantstenen. Der kan være risiko for tyveri, som kan blive en ekstra, dyr fornøjelse, hvis ikke du er sikret optimalt fra start til slut i processen med at forbedre din bolig og bytte til.

Hvad siger lovgivningen om tilbygninger?

Det er dit ansvar som boligejer at sikre, at forbedringer, renoveringer og ombygninger af din bolig overholder de gældende regler. Der er flere vigtige love, reglementer og bekendtgørelser, du skal have styr på i denne forbindelse med at udvide m2-arealet af din bolig. De centrale love og reglementer er:

 • Bygningsloven
 • Bygningsreglementet
 • Planloven
 • Lokalplaner
 • Eventuelle servitutter

Du skal som udgangspunkt indhente tilladelse, når du udvider m2-arealet af din bolig eller ændrer på din boligs indretning af rum, hvilket sker i forbindelse med til- og ombygninger. Det er din lokalkommune, der skal give dig tilladelse til at måtte bygge til eller bygge om. Er der behov for at rive eksisterende bygninger ned, skal dette anmeldes, før arbejdet udføres.

Du må først igangsætte byggeprojektet, når den skriftlige tilladelse er indhentet fra din kommune. Du vil blive opkrævet et gebyr i forbindelse med sagsbehandlingen af din ansøgning om at bygge til din bolig. Hvor meget gebyret ligger på, vil være forskelligt fra kommune til kommune.

Hvis dit byggeprojekt inkluderer nedrivning af eksisterende bygning, skal du have kendskab til din kommunes krav til affaldshåndtering af materialer og bortskaffelsen af dette.

Testkilder

Bauhaus

Bauhaus er den største byggemarkedskæde i Danmark. Kæden blev oprindeligt startet i Tyskland, men har i dag sit hovedsæde i Schweiz. Det er den høje kundeservice og det velassorterede sortiment, der får både privatpersoner og erhverv til at handle enten på nettet eller i Bauhaus’ mange afdelinger, der er fordelt i hele Danmark.

Læs hele guiden her: Bauhaus.dk

Bolius

Bolius.dk regnes for at være det største site herhjemme, hvor danskere kan få vigtig viden om byggeteknik, byggelovgivning, råd til gør-det-selv projekter og inspiration til at forskønne boligen.

Bolius hører til under Realdania og har til formål at højne danskernes livskvalitet. Der kommer hele tiden nye artikler til på hjemmesiden, der er skrevet af engagerede håndværkere, gartnere og boligdesignere.

Læs de tre guides fra Bolius her: Køreplan til tilbygning, Regler og pligter og Pris

Danskeboligarkitekter

Har du brug for hjælp til design af din kommende tilbygning, kan du få hjælp til at finde frem til den rette arkitekt via Danskeboligarkitekter.dk. På hjemmesiden får du informative artikler, der handler om at designe nye boliger og tilbygninger, og du får viden om, hvad der har betydning for dig, når der skal findes den bedste arkitekt, som kan gøre dine boligdrømme til virkelighed.

Læs hele guiden her: Danskeboligarkitekter.dk

FAQ

Hvad koster en tilbygning?
Ifølge Bolius.dk bliver prisen for tilbygning påvirket af flere faktorer. Du skal forvente, at det cirka vil koste dig 20.000 kroner pr. m2, når boligen befinder sig i storbyen. Bor du i en provins i det vestjyske, kan du være heldig at få en lavere tilbygningspris grundet billigere materialer og lavere timtakster hos håndværkerne. Denne tilbygnings pris er gennemsnitlig. Materialer, omfang af professionel hjælp og kompleksitet af arbejdsopgave afgør prisen i sidste ende.
Er der nogle regler for tilbygning?
Der findes flere forskellige regler for tilbygninger, som du skal være bekendtgjort med, før du starter byggeprojekt, og før du indhenter tilbud fra håndværkere på din opgave. I Bygningsloven er det fastsat, at du skal have skriftlig tilladelse fra din kommune, før du må ændre på boligarealet af dit hus. Det anbefales, at du indledningsvist går i dialog med din kommune, før du starter dit byggeprojekt. Det gælder uanset omfanget af bygge- eller renoveringsopgaven.
Er der noget, man ikke selv må bygge?
Du må ikke selv stå for installation af nye stikkontakter i hjemmet. Disse specialopgaver skal udføres af en autoriseret elektriker. Skal der installeres brændeovne eller pejs, skal du have varmekilden godkendt af en skorstensfejer. Afløbsinstallationer skal håndteres af en autoriseret kloakmester. Som udgangspunkt må du selv stå for alle opgaver, der har med tømrer-, murer og malerarbejde at gøre.

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme