Montering af vinduer: DIY-guide, priser og tilbud fra fagfolk

Montering af vinduer: DIY-guide, priser og tilbud fra fagfolk

Både nu og i fremtiden kan det komme familiens sundhed og økonomi til gode, at du får monteret nye vinduer i boligen. På årsbasis kan der være mange penge at spare ved at montere nye vinduer.

I et gennemsnitligt, dansk hus siver der omkring 33% varme ud gennem de gamle vinduer. Dette er både dyrt, og det kan være usundt på grund af utæthederne. Utætheden kan skyldes flere forhold. Det kan være listerne, der er utætte, eller det kan være de gamle termoruder, der ikke fungerer godt. Det er vigtigt, at du sætter dig ind i, hvilken løsning omkring udskiftning af ruder, der vil være det rette for din bolig. Det er ikke nødvendigvis den mest optimale løsning at udskifte de gamle og montere nye vinduer.

Der findes mange forskellige slags vinduer, du kan vælge at montere i din bolig. Det kan f.eks. være de populære indbrudssikre vinduer, de funktionelle vendevinduer, eller det kan være de sunde energivinduer. Det er vigtigt, at du har styr på funktionerne omkring de forskellige typer af vinduer, før du køber nye materialer til huset.

En betingelse for at dine nyligt monterede vinduer kommer til at isolere varme og højne kvaliteten af indeklimaet er, at de er monteret korrekt. Du kan vælge selv at stå for udskiftningsarbejdet, eller du kan bestille et håndværkerfirma til opgaven. Hos 3byggetilbud.dk kan du let og ubesværet få oprettet din opgave omkring montering af vinduer. Du modtager konkrete tilbud på projektet fra håndværkere i dit lokalområde. Sørg for at være så konkret og specifik som muligt, når du opretter dit projekt. Derved får de mest brugbare tilbud fra håndværkere, som du frit kan vælge imellem.

Tilbud på prisen til et nyt tag

Guide

Der er flere ting, du skal have i mente, før du går i gang med montering af vinduer til boligen. Du skal blandt andet have styr på, hvilke typer af ruder der skal vælges, og du skal have viden omkring, hvordan vinduerne monteres korrekt.

Montering af vinduer: Gør-det-selv

Valg af type af vinduer i forhold til bolig

Der er både økonomiske, arkitektoniske og byggetekniske overvejelser at gøre sig, før du går i gang med køb og montering af vinduer. Dine kommende ruder skal passe til husets stil, og de skal matche boligens type.

Den største overvejelse handler om, hvilke vinduer du skal købe. Skal det være 2- eller 3-lags? Og hvilken kvalitet skal glasset have? Endelig skal du også tage stilling til, hvilket materiale vinduesrammen skal have.

Det mest populære valg af ruder er klarvinduer med enten 2 eller 3 lag glas, der kan bruges i samtlige rum i hjemmet.

I februar 2021 trådte nye krav omkring valg og montering af vinduer i kraft. Fra dette tidspunkt skal der vælges vinduer, som ikke bortgiver mere varme fra huset, end hvad ruderne optager fra solens stråler. Det er ruder af Energiklasse A, der efterlever dette krav.

Typen af dit hus har indflydelse på, hvilke vinduer du skal købe. Til helårshuset skal det være ruder af Energiklasse A, der skal vælges, mens vinduer af Energiklasse B kun må anvendes i fritidshuse og sommerhuse.

Termoruder, energiruder eller koblede vinduer?

Koblede vinduer er lavet med en træramme. Disse har gennemsnitligt en længere levetid sammenholdt med termoruder. Dog har termoruder den fordel af være det billigste valg. Det anbefales, at du udskifter dine gamle ruder til energivinduer, hvis du oplever træk fra de eksisterende vinduer, eller hvis der er råd i rammen.

Det kan være en god idé at alliere dig med en glarmester, hvis du er det mindste i tvivl om, hvilke ruder der vil være det rette valg for dig. Når du bruger 3byggetilbud.dk, kan du i din beskrivelse af projekt gøre opmærksom på, at der er behov for både vejledning og hjælp til montering af vinduer.

Forberedelse af montering af vinduer

Det er afgørende for den korrekte montering, at du måler op, før du bestiller dine nye ruder. Når du modtager din vinduer, er det en god idé at gå dem efter, så du er sikker på, at der ikke er fejl eller mangler på materialerne. Det er en hjælp for dig selv i din kommende arbejdsproces med monteringen, at du sikrer dig, at du har alt det værktøj, der skal bruges.

Før du går i gang med monteringen, skal de gamle ruder fjernes.

Fjernelse af gamle vinduer

Du skal starte med at fjerne fugerne omkring det vindue, der skal fjernes. Derefter skal du fjerne de skruer, som holder vinduet på plads. Når dette er gjort, kan du løfte vinduet ud. Det er vigtigt, at alt puds og efterladenskaber fra de gamle ruder er væk fra hullet i muren, hvor de nye vinduer skal monteres.

Montering af vinduer

Når du sætter dit nye vindue i hullet, skal du fastgøre det i starten med kiler. Derved sikrer du dig, at afstand mellem vindueskarm og mur er ens hele vejen rundt. Har du et stort, nyt vindue, kan det være en fordel at sætte karmen i til at starte med og afmontere selve vinduesrammen.

Før du går i gang med montering, skal du tjekke, at bundkarmen står i vater. Før du sætter skruer i, skal der bores for (hvilket bor der skal bruges, afhænger af materialet af karmen på vinduet). Start med at skrue de øverste 2 hjørner fast. Når hele vinduesrammen er sat i korrekt med skruer, er det tid til at stoppe isolering ind mellem karm og mur. Du må ikke fylde materialet i for tæt, da dette vil forringe isoleringsevnen.

Den afsluttende del er fugen. Som tommelfingerregel skal denne være halv så dyb, som den er bred.

Professionel hjælp til montering af vinduer

Har du specialruder, eller er du usikker på, hvordan du monterer plastvinduer eller russervinduer korrekt, er det værd at kontakte et håndværkerfirma for professionel hjælp. Det har direkte indflydelse på indeklimaet og sundheden omkring din bolig, at vinduerne isættes korrekt. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der stilles forskellige krav til montering af vinduer afhængig af, hvilke ruder du har valgt. Det er f.eks. forskel på, om rammen er 100% af træ, om den er af plast, eller om den er lavet af et mix af træ og aluminium.

Når det kommer til bygge- og renoveringsprojekter i hjemmet, skal du være opmærksom på, at der i flere tilfælde kan være krav til, hvilke materialer du skal bruge. Derudover kan der være bestemmelser om, at visse opgaver skal udføres af autoriserede fagfolk. Det kan være en god idé at rådføre dig med en glarmester, hvis du vil være sikker på, at du vælger den energivenlige løsning i forhold til køb og montering af vinduer. Når du anvender 3byggetilbud.dk, bestemmer du selv, hvor stort omfang af professionel ekspertise der er brug for.

Når du modtager dine tilbud fra forskellige håndværkere, vil der være prisoverslag med. Der kan være forskel på pris for montering af vinduer, som kan have betydning for din beslutningsproces.

Materialevalg

Ét er at have købt de rette vinduer, som i stil, design, egenskaber og størrelse matcher dine krav til isolering, komplimenterer din bolig, og som lever op til de gældende regler. Noget andet og mindst lige så vigtigt er det købe de rette skruer, den bedste fugemasse og de ønskede kiler.

Kiler og luftpuder til montering af vinduer

Der skal bruges kiler eller luftpuder, når du placerer dit vindue i hullet i muren. Luftpuder til montering af vinduer er den nyeste løsning på området. Kilerne skal bruges til korrekt og præcis placering af vinduet, og de skal være nemme for dig at arbejde med. Det kan være en hjælp at købe kiler i et mix af forskellige størrelser eller vælge udgaverne, der er udformet som en ”pyramide”.

Alternativt kan du købe luftpuder, der har samme funktion som kiler og afstandskloder. De nyeste udgaver af tilbehøret er de oppustelige kiler. Hvilke udgaver du skal vælge, afhænger af dine erfaringer med at bruge afstandsklodser, og hvor smidigt et arbejde du ønsker. De klassiske kiler i forskellige farver, der er lavet af hårdt plast, kan bruges til flere forskellige formål i og omkring hjemmet. Disse er de billigste udgaver.

Fugemasse 

Du skal vælge en fugemasse af høj kvalitet. Det er fugen omkring vinduet, der spiller en afgørende rolle i forhold til at holde isoleringsmaterialet tørt og sikre, at der ikke kan trænge luft eller fugt ind gennem sprækken mellem vinduesrammen og muren.

Der findes forskellige typer af fugemasse, som kan købes i flere nuancer. Det er en smagssag, om det skal være den klassiske, hvide nuance, der er det rette valg, eller om du vil have fugemasse i en grålig tone. Monterer du kombinerede træ/aluminiumsruder, skal fugen placeres ved træstykket.

Skruer 

Når du har valgt vinduer, skal der købes skruer, som størrelsesmæssigt matcher tykkelsen af rammen. Det bedste er at købe galvaniserede skruer, der ikke ruster. Dermed undgår du grimme rustplamager omkring hovederne på skruerne, der kan opstå efter få år.

Du skal vælge karmskruer, der er speciallavet til formålet. Vær opmærksom på at der være specifikke krav til type af skruer, hvilket vil fremgå af monteringsvejledningen til dine vinduer.

Vinduer

Du finder et stort udvalg af de populære termoruder. Rammerne på dem kan være lavet af både træ, plast og aluminium, og de findes i mange forskellige designs. Bor du i et nyere hus, hvor de eksisterende vinduer er termoudgaverne, kan det være en god idé at vælge denne type vinduer igen.

Har du et ældre hus (der er bygget før 1960’erne), kan det af hensyn til look og æstetik være det rette valg at købe de såkaldte ”koblede vinduer”. Med dem kan du bevare de tynde sprosser og de flotte vinduesprofiler.

Sørg for at gøre dig grundige overvejelser om, hvorvidt vinduerne skal være af 2 eller 3 lag glas. Det er ikke nødvendigvis det bedste at vælge 3-lags vinduer til hele boligen. Dit hus skal kunne ”ånde”, og derfor kan et mix af forskellige typer af vinduer med hensyn til isoleringsevne være den funktionelle og optimale løsning.

Særligt omkring montering af vinduer i træhus 

Når det gælder montering af vinduer på helårsboligen, vil det i langt de fleste tilfælde være murværk, som vinduesrammerne skal sættes fast i. Det kan være anderledes, når det gælder udskiftning af vinduer på sommerhus. Mange fritidsboliger er lavet af træ, og er boligen af ældre dato, kan det ofte være en rigtig god investering at få udskiftet samtlige vinduer.

Af hensyn til det æstetiske udtryk vælger de fleste sommerhusejere at få trævinduer i fritidsboligen, som er beklædt med bjælker.

Montering af vinduerne i træhuse foregår i princippet på samme måde, som når du udskifter ruder på helårsboligen med mur. Du skal dog være opmærksom på, at der kan være behov for anderledes skruer eller et bestemt isoleringsmateriale, når det kommer til at fastgøre og tætne ruderne.

Du kan finde træruder med både 2 og 3 lag glas, så de isolerer varmen indenfor, og du minimerer risikoen for fugtskader på inventaret inde i sommerhuset.

Prisen på varme og el kan være dyrere i sommerhusområder, og derfor kan der på lang sigt være rigtig mange penge at spare ved at købe nye vinduer til fritidsboligen.

Materialeliste

Der skal bruges forskelligt værktøj, når du vælger selv at stå for montering af vinduer. Herunder ser du en materialeliste, du med fordel kan benytte dig af, når du forbereder at sætte nyt vindue i. Det kan forstyrre og forringe din arbejdsproces, hvis ikke du har alle materialer og alt tilbehør klar, når du udskifter vinduer. Når først den gamle rude er fjernet, skal du kunne sætte det nye vindue i samme dag.

  • Skruemaskine med bits til karmskruer og træbor
  • Borehammer/slagboremaskine med langt murbor
  • Karmskruer
  • Kiler og afstandsklodser
  • Isolering og bagstop
  • Fugemasse og fugepistol
  • Vaterpas
  • Tommestok

Når du har bestilt et håndværkerfirma til at stå for opgaven for dig, skal du ikke forholde dig til listen. Håndværkerne vil være i besiddelse af alt det værktøj og specialudstyr, som skal bruges til arbejdsopgaven.

Der er ingen regler på området for bygge- og renoveringsprojekter på private boliger, der afholder dig fra selv at montere vinduer. Du skal være ajourført med de nyeste, byggetekniske bestemmelser, og du skal have helt tjek på processen omkring korrekt montering.

Opsummering

Bor du i et ældre hus, hvor vinduerne er mere end 30 år gamle, kan det oftest være den rette løsning at udskifte dem. Udskiftningen har betydning både for husets værdi, din økonomi og boligens indeklima. Det kan svare sig at være grundig og omhyggelig med at undersøge forskellige typer af vinduer, før du vælger de rette, som skal sidde i din bolig de næste mange år frem.

Du skal være bekendt med, at der stilles krav til, hvilken energiklasse dine vinduer skal have sammenholdt med type af bolig. Der er forskel på, om det drejer sig om udskiftning og montering af vinduer på villa, rækkehus, ejerlejlighed og parcelhus, eller om det er fritidsboligen eller sommerhuset, der skal have uskiftet ruder.

Med teknisk snilde og viden om korrekt udskiftning af ruder kan du klare montering af vinduerne selv på 1 dag. Ellers kan du få professionel hjælp og et godt tilbud hos 3byggetilbud.dk.

Når du booker et håndværkerfirma til at stå for opgaven, skal du forvente, at pris for udskiftning af klassiske vinduer ligger på cirka 2.500-3.000 kr./pr. vindue. Prisen vil være højere, når der anvendes specialvinduer. Forsatsvinduer med træprofiler er de billigste at få monteret.

Beskrivelse af kilder

Vi håber, du fornemmer, at der ligger et stort arbejde bag denne artikel. Vi ønsker at give dig en objektiv vurdering af samtlige produkter, og derfor læner vi os op ad både officielle forbrugerråd, eksterne eksperter samt forbrugernes egne anmeldelser på tværs af både danske og internationale webshops. Vores research-team har gransket markedet og undersøgt alle relevante kilder. I vores arbejde har vi anvendt følgende ekspertkilder og tests:

Bolius

Bolius.dk besøges hver uge af flere tusinder af danskere, som har brug for inspiration til forskønnelses-, bygge- eller renoveringsopgaver. Websitet hører til under Realdania, og det har til formål at højne danskernes livskvalitet og bidrage til en grønnere omstilling.

På den brugervenlige hjemmeside kan du hver måned dykke ned i mange nye artikler, der er kategoriseret i henhold til tema for indhold. Der er både temaer for livsstil, fritid, økonomi, bolig og udeliv.

Læs hele guiden her: Sådan skifter du til energirigtige vinduer eller Sådan opnår du besparelser

Sparvinduer

Sparvinduer.dk er en specialiseret hjemmeside, der er oprette og drevet af professionelle fagfolk. Der er flere glarmesterfirmaer tilknyttet siden, som holder til i alle landsdele i Danmark. Udover at du kan få hjælp til at finde den rette hjælp til dit projekt med montering af vinduer, kan du også bruge Sparvinduer.dk, når du vil lykkes med selv at sætte nye vinduer i derhjemme.

Du får råd og tips fra uddannede og erfarne fagfolk.

Læs hele guiden her: Montering eller priseksempler

FAQ

Hvilke regler omkring montering af vinduer findes der?
Du skal altid orientere dig om, hvilke regler, krav og bestemmelser, der aktuelt er gældende, når det kommer til køb af materialer til private hjem. Du skal købe nye vinduer af Energiklasse A, når det er til helårshuset. Er det udskiftning af vinduer på fritidsbolig eller sommerhus, du skal i gang med, skal du vælge vinduer af Energiklasse B. 
Hvilke vinduer er bedst?
Når det kommer til valg af vinduer, skal du tage højde for både de æstetiske, tekniske og økonomiske overvejelser. Det er vigtigt, at dine vinduer lever op til kravene på området i forhold til energiklasse. Derudover skal de være skabt i et look, som komplimenterer din bolig. Evnen til isolering afhænger ikke 100% af kvaliteten af vinduerne. Tætheden afhænger i lige så høj grad af, hvordan montering af vinduerne foregår.
Hvad koster en montering af nye vinduer?
Pris for montering af vinduer afhænger af forskellige parametre, når du bestiller en håndværker til at stå for arbejdet. Det vil være opgavens kompleksitet og omfang samt typen af vinduer, der afgør prisen. Des flere vinduer der skal sættes i, des længere tid vil arbejdet tage, og des dyrere vil den samlede pris blive.
Hvordan monterer man et vindue?
Du skal som udgangspunkt altid montere vindue ved først at skrue rammen fast til muren, stoppe mellemrummet med isolering for derefter at fuge. Dog skal du altid følge den monteringsvejledning, som vil følge med dine vinduer. Der er forskel på monteringsprocessen afhængig af type af vindue, og hvilket materiale rammen er lavet af.
Hjælper nye vinduer og døre på varmeregningen?
Udskiftning af gamle ruder eller termovinduer kommer til at ses på varmeregningen allerede samme år, som du monterer dem. Du kan forvente et bedre indeklima ved at vælge energivinduer, som er skabt til at holde i mange år frem.

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme